bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235
Data Redaktor Zmiana
14.09.2016 12:46:55 Adam Świerczyński Dodany załącznik Wyjaśnienie dotyczące oświadczenia majątkowego A.Kopeć do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
08.09.2016 14:17:20 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Rozstrzygnięcie przetargu
08.09.2016 06:38:04 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko Asystent Rodziny(0,5 etatu)
08.09.2016 06:37:14 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko Asystent Rodziny(0,5 etatu)
07.09.2016 12:43:16 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 246/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r.
07.09.2016 12:42:57 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 246/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r.
07.09.2016 12:40:47 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 245/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r.
07.09.2016 12:40:26 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 245/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r.
07.09.2016 12:32:21 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 244/16 z dnia 30 sierpnia 2016 r.
07.09.2016 12:28:13 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 243/16 z dnia 30 sierpnia 2016 r.
07.09.2016 12:27:49 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 243/16 z dnia 30 sierpnia 2016 r.
07.09.2016 12:26:55 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 242/16 z dnia 19 sierpnia 2016 r.
07.09.2016 12:25:07 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 242/16 z dnia 19 sierpnia 2016 r.
06.09.2016 12:58:18 Urszula Pasowska Dodany załącznik projekt uchwały-2 do artykułu projekt uchwały-2
06.09.2016 12:57:58 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł projekt uchwały-2
06.09.2016 12:53:05 Urszula Pasowska Dodany załącznik projekt uchwały-1 do artykułu projekt uchwały-1
06.09.2016 12:52:34 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł projekt uchwały-1
05.09.2016 13:26:31 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść obwieszczenia do artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE
05.09.2016 13:26:04 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE
26.08.2016 10:23:17 Marek Kidawski Dodany załącznik Ogloszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze inwestycji i zamowien publicznych z dnia 26.08.2016 r. do artykułu Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
26.08.2016 10:21:43 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
24.08.2016 10:57:00 Marek Kidawski Dodany załącznik Treść obwieszczenia, znak: RW.I.6220.2.2016 do artykułu Obwieszczenie o wydanej decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze
24.08.2016 10:56:02 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wydanej decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze
23.08.2016 13:20:16 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XX/167/16 z dnia 18 sierpnia 2016 r.
23.08.2016 13:19:57 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XX/167/16 z dnia 18 sierpnia 2016 r.
23.08.2016 13:18:13 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XX/166/16 z dnia 18 sierpnia 2016 r.
23.08.2016 13:17:55 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XX/166/16 z dnia 18 sierpnia 2016 r.
23.08.2016 13:15:16 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XX/165/16 z dnia 18 sierpnia 2016 r.
23.08.2016 13:15:00 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XX/165/16 z dnia 18 sierpnia 2016 r.
23.08.2016 13:13:44 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XX/164/16 z dnia 18 sierpnia 2016 r.
23.08.2016 13:13:13 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XX/164/16 z dnia 18 sierpnia 2016 r.
23.08.2016 12:47:48 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 241/16 z dnia 19 sierpnia 2016 r.
23.08.2016 12:47:28 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 241/16 z dnia 19 sierpnia 2016 r.
23.08.2016 12:46:28 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 240/16 z dnia 18 sierpnia 2016 r.
23.08.2016 12:46:11 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 240/16 z dnia 18 sierpnia 2016 r.
22.08.2016 09:23:51 Urszula Pasowska Dodany załącznik zał. nr 3 do artykułu NR 239/16 z dnia 17 sierpnia 2016 r.
22.08.2016 09:23:38 Urszula Pasowska Dodany załącznik zał. nr 2 do artykułu NR 239/16 z dnia 17 sierpnia 2016 r.
22.08.2016 09:23:25 Urszula Pasowska Dodany załącznik zał. nr 1 do artykułu NR 239/16 z dnia 17 sierpnia 2016 r.
22.08.2016 09:23:13 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 239/16 z dnia 17 sierpnia 2016 r.
22.08.2016 09:22:53 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 239/16 z dnia 17 sierpnia 2016 r.
22.08.2016 09:14:58 Marek Kidawski Edytowano artykuł Zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych
22.08.2016 09:14:25 Marek Kidawski Edytowano artykuł Zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych
22.08.2016 09:13:36 Marek Kidawski Edytowano artykuł Zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych
22.08.2016 09:12:43 Marek Kidawski Edytowano artykuł Zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych
22.08.2016 09:09:20 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia (format DOCX-Word 2007-2016) do artykułu Zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych
22.08.2016 09:08:36 Marek Kidawski Dodany załącznik WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU DZIECKA LUB UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO (format DOCX - Word 2007-2016) do artykułu Zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych
22.08.2016 09:07:59 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia (format PDF) do artykułu Zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych
22.08.2016 09:06:43 Marek Kidawski Dodany załącznik Załącznik Nr 1 Wniosek (format PDF) do artykułu Zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych
22.08.2016 09:06:25 Marek Kidawski Dodany załącznik Załącznik Nr 2 Umowa Samochodem Osobowym (format PDF) do artykułu Zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych
22.08.2016 09:05:38 Marek Kidawski Dodany załącznik Załącznik Nr 3 Umowa Środkami Komunikacji Publicznej (format PDF) do artykułu Zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych
bip_menu_bottom