bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
Data Redaktor Zmiana
30.05.2019 13:45:57 Adam Świerczyński Dodany załącznik Stefan Moryń - dyrektor ZSO w Sędziejowicach do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2018 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
30.05.2019 13:45:20 Adam Świerczyński Dodany załącznik Beata Magdziak - dyrektor GBP w Sędziejowicach do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2018 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
30.05.2019 13:44:47 Adam Świerczyński Dodany załącznik Krzysztof Jaworski - dyrektor ZS w Marzenin do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2018 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
30.05.2019 13:44:05 Adam Świerczyński Dodany załącznik Grzegorz Brożyński - dyrektor GOK do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2018 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
30.05.2019 13:43:31 Adam Świerczyński Dodany załącznik Aleksandra Andrysiak - kierownik GOPS do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2018 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
30.05.2019 13:42:22 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Oświadczenia majątkowe za 2018 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
30.05.2019 13:41:01 Adam Świerczyński Dodany załącznik Mirosław Potasiak - Sekretarz Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2018 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
30.05.2019 13:40:27 Adam Świerczyński Dodany załącznik Dariusz Matuszkiewicz - Kierownik RRiRW do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2018 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
30.05.2019 13:39:28 Adam Świerczyński Dodany załącznik Grzegorz Dębkowski - Skarbnik Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2018 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
29.05.2019 08:18:07 Adam Świerczyński Dodany załącznik Odpowiedź na interpelację do artykułu Interpelacja radnej Doroty Burzyńskiej z dnia 13 maja 2019 r. wraz z odpowiedzią
29.05.2019 08:17:45 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść interpelacji do artykułu Interpelacja radnej Doroty Burzyńskiej z dnia 13 maja 2019 r. wraz z odpowiedzią
29.05.2019 08:17:27 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Interpelacja radnej Doroty Burzyńskiej z dnia 13 maja 2019 r. wraz z odpowiedzią
29.05.2019 08:08:39 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Informacja o wyniku konkursu
29.05.2019 08:08:18 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Informacja o wyniku konkursu
29.05.2019 06:32:03 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu projekt uchwały 5
29.05.2019 06:31:21 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł projekt uchwały 5
28.05.2019 11:47:42 Adam Świerczyński Dodany załącznik Dariusz Cieślak - Wójt Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2018 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
28.05.2019 11:47:04 Adam Świerczyński Dodany załącznik Dariusz Cieślak - Oświadczenie Wójta w związku z objęciem funkcji do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2018 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
28.05.2019 11:46:03 Adam Świerczyński Usunięty załącznik Dariusz Cieślak - Wójt Gminy Sędziejowice z artykułu Oświadczenia majątkowe za 2018 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
28.05.2019 10:16:59 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia do artykułu NR 42/19 z dnia 27 maja 2019 r.
28.05.2019 10:16:40 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR 42/19 z dnia 27 maja 2019 r.
28.05.2019 10:15:04 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR 41/19 z dnia 23 maja 2019 r.
28.05.2019 10:13:42 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 33
28.05.2019 10:13:32 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 33
28.05.2019 10:11:28 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu projekt uchwały 4
28.05.2019 10:11:20 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł projekt uchwały 4
28.05.2019 10:10:51 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu projekt uchwały 3
28.05.2019 10:10:44 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł projekt uchwały 3
28.05.2019 10:10:26 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu projekt uchwały 2
28.05.2019 10:09:31 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł projekt uchwały 2
28.05.2019 10:08:52 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu projekt uchwały 1
28.05.2019 10:08:32 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł projekt uchwały 1
27.05.2019 13:51:25 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu NR 40/19 z dnia 16 maja 2019 r.
27.05.2019 13:51:09 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR 40/19 z dnia 16 maja 2019 r.
24.05.2019 09:13:41 Adam Świerczyński Z kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne do kategorii Ogłoszenia - komunikaty został przeniesiony artykuł Ogłoszenie
24.05.2019 09:13:21 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Ogłoszenie
24.05.2019 09:03:52 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 57
24.05.2019 09:03:28 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 57
21.05.2019 12:37:08 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY SĘDZIEJOWICE
21.05.2019 12:36:52 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY SĘDZIEJOWICE
20.05.2019 07:55:16 Adam Świerczyński Dodany załącznik Jarosław Bartczak - Przewodniczący RG do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2018 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
20.05.2019 07:54:14 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu NR VII/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r.
20.05.2019 07:54:01 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR VII/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r.
18.05.2019 07:56:14 Adam Świerczyński Dodany załącznik Mateusz Tarka - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2018 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
18.05.2019 07:55:15 Adam Świerczyński Dodany załącznik Katarzyna Sobala - Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2018 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
18.05.2019 07:54:33 Adam Świerczyński Dodany załącznik Marcin Rzepa - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2018 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
18.05.2019 07:54:07 Adam Świerczyński Dodany załącznik Sylwia Rozwód - Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2018 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
18.05.2019 07:53:45 Adam Świerczyński Dodany załącznik Emilia Piątek - Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2018 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
18.05.2019 07:53:07 Adam Świerczyński Dodany załącznik Jarosław Owczarz - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2018 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
18.05.2019 07:52:41 Adam Świerczyński Dodany załącznik Witold Kruk - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2018 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
bip_menu_bottom