bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
Data Redaktor Zmiana
17.07.2017 10:59:26 Wiktor Komorowski Dodany załącznik zarządzenie do artykułu NR 362/17 z dnia 6 lipca 2017 r.
17.07.2017 10:59:09 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 362/17 z dnia 6 lipca 2017 r.
17.07.2017 10:58:01 Wiktor Komorowski Dodany załącznik zarządzenie do artykułu NR 361/17 z dnia 6 lipca 2017 r.
17.07.2017 10:57:36 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 361/17 z dnia 6 lipca 2017 r.
14.07.2017 13:14:42 Michał Ułański Edytowano artykuł Rozstrzygnięcie przetargu
14.07.2017 13:14:08 Michał Ułański Dodany nowy artykuł Rozstrzygnięcie przetargu
14.07.2017 11:07:50 Marek Kidawski Edytowano artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:. „Przebudowie drogi powiatowej nr 2304 E Czestków-Pruszków: Etap I – odcinek o długości 2,4 km w miejscowości Czestków B gmina Buczek; Etap II -odcinek o długości 2,7 km w miejscowości Pruszków, gmina Sędziejowice”.
14.07.2017 11:06:53 Marek Kidawski Edytowano artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:. „Przebudowie drogi powiatowej nr 2304 E Czestków-Pruszków: Etap I – odcinek o długości 2,4 km w miejscowości Czestków B gmina Buczek; Etap II -odcinek o długości 2,7 km w miejscowości Pruszków, gmina Sędziejowice”.
13.07.2017 11:29:30 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE
11.07.2017 10:11:05 Michał Ułański Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
11.07.2017 10:07:00 Michał Ułański Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
11.07.2017 10:04:33 Michał Ułański Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
06.07.2017 11:43:19 Wiktor Komorowski Dodany załącznik zarządzenie do artykułu NR 360/17 z dnia 30 czerwca 2017 r.
06.07.2017 11:43:03 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 360/17 z dnia 30 czerwca 2017 r.
06.07.2017 11:35:17 Wiktor Komorowski Dodany załącznik zarządzenie do artykułu NR 359/17 z dnia 30 czerwca 2017 r.
06.07.2017 11:34:58 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 359/17 z dnia 30 czerwca 2017 r.
06.07.2017 11:33:52 Wiktor Komorowski Dodany załącznik zarządzenie do artykułu NR 358/17 z dnia 30 czerwca 2017 r.
06.07.2017 11:33:28 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 358/17 z dnia 30 czerwca 2017 r.
06.07.2017 11:32:23 Wiktor Komorowski Dodany załącznik zarządzenie do artykułu NR 357/17 z dnia 29 czerwca 2017 r.
06.07.2017 11:31:20 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 357/17 z dnia 29 czerwca 2017 r.
06.07.2017 11:30:15 Wiktor Komorowski Dodany załącznik zarządzenie do artykułu NR 356/17 z dnia 29 czerwca 2017 r.
06.07.2017 11:29:54 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 356/17 z dnia 29 czerwca 2017 r.
06.07.2017 11:28:26 Wiktor Komorowski Dodany załącznik zarządzenie do artykułu NR 355/17 z dnia 26 czerwca 2017 r.
06.07.2017 11:28:08 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 355/17 z dnia 26 czerwca 2017 r.
06.07.2017 11:25:35 Wiktor Komorowski Dodany załącznik zarządzenie do artykułu NR 354/17 z dnia 20 czerwca 2017 r.
06.07.2017 11:25:16 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 354/17 z dnia 20 czerwca 2017 r.
06.07.2017 11:23:59 Wiktor Komorowski Dodany załącznik zarządzenie do artykułu NR 353/17 z dnia 20 czerwca 2017 r.
06.07.2017 11:23:37 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 353/17 z dnia 20 czerwca 2017 r.
06.07.2017 11:21:41 Wiktor Komorowski Dodany załącznik uchwała do artykułu NR XXXI/243/17 z dnia 29 czerwca 2017 r.
06.07.2017 11:21:12 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR XXXI/243/17 z dnia 29 czerwca 2017 r.
06.07.2017 11:19:40 Wiktor Komorowski Dodany załącznik uchwała do artykułu NR XXXI/242/17 z dnia 29 czerwca 2017 r.
06.07.2017 11:19:20 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR XXXI/242/17 z dnia 29 czerwca 2017 r.
06.07.2017 11:17:49 Wiktor Komorowski Dodany załącznik uchwała do artykułu NR XXXI/241/17 z dnia 29 czerwca 2017 r.
06.07.2017 11:17:30 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR XXXI/241/17 z dnia 29 czerwca 2017 r.
06.07.2017 11:15:48 Wiktor Komorowski Dodany załącznik uchwała do artykułu NR XXXI/240/17 z dnia 29 czerwca 2017 r.
06.07.2017 11:15:29 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR XXXI/240/17 z dnia 29 czerwca 2017 r.
06.07.2017 11:14:03 Wiktor Komorowski Dodany załącznik zał. nr 3 do artykułu NR XXXI/239/17 z dnia 29 czerwca 2017 r.
06.07.2017 11:13:55 Wiktor Komorowski Dodany załącznik zał. nr 2 do artykułu NR XXXI/239/17 z dnia 29 czerwca 2017 r.
06.07.2017 11:13:44 Wiktor Komorowski Dodany załącznik zał. nr 1 do artykułu NR XXXI/239/17 z dnia 29 czerwca 2017 r.
06.07.2017 11:13:33 Wiktor Komorowski Dodany załącznik uchwała do artykułu NR XXXI/239/17 z dnia 29 czerwca 2017 r.
06.07.2017 11:13:02 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR XXXI/239/17 z dnia 29 czerwca 2017 r.
06.07.2017 08:05:48 Michał Ułański Dodany załącznik Odpowiedź na zapytanie do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
30.06.2017 12:15:27 Michał Ułański Dodany załącznik SIWZ+załączniki do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
30.06.2017 12:14:30 Michał Ułański Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
27.06.2017 12:01:04 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie - projekt planu ochrony środowiska 2018-2022
27.06.2017 12:00:24 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie - projekt planu ochrony środowiska 2018-2022
27.06.2017 10:20:08 Wiktor Komorowski Dodany załącznik raport do artykułu projekt uchwały-5
27.06.2017 10:19:20 Wiktor Komorowski Dodany załącznik projekt uchwały-5 do artykułu projekt uchwały-5
27.06.2017 10:18:58 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł projekt uchwały-5
27.06.2017 10:17:34 Wiktor Komorowski Dodany załącznik projekt uchwały-4 do artykułu projekt uchwały-4
bip_menu_bottom