bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256
Data Redaktor Zmiana
14.11.2017 13:19:58 Michał Ułański Dodany załącznik uchwała w sprawie powołania Skarbnika do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
14.11.2017 13:19:36 Michał Ułański Dodany załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
14.11.2017 13:19:05 Michał Ułański Dodany załącznik Odpowiedź na zapytania do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
14.11.2017 13:00:32 Michał Ułański Dodany załącznik Odpowiedź na zapytania do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
14.11.2017 12:50:34 Michał Ułański Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
13.11.2017 14:01:28 Marek Kidawski Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
13.11.2017 14:00:27 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
13.11.2017 11:02:24 Wiktor Komorowski Dodany załącznik zał.nr 1 do wpf do artykułu NR XXXIII/253/17 z dnia 26 października 2017 r.
13.11.2017 11:01:56 Wiktor Komorowski Usunięty załącznik zał. nr 1 z artykułu NR XXXIII/253/17 z dnia 26 października 2017 r.
10.11.2017 14:07:49 Marek Kidawski Dodany załącznik Treść obwieszczenia w sprawie budowy telefonii komórkowej sieci PLAY do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
10.11.2017 14:04:50 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
09.11.2017 12:59:07 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
09.11.2017 12:58:45 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
09.11.2017 10:36:17 Michał Ułański Dodany załącznik SIWZ+załączniki do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
09.11.2017 10:35:38 Michał Ułański Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
09.11.2017 10:26:39 Wiktor Komorowski Dodany załącznik zarządzenie do artykułu NR 409/17 z dnia 9 listopada 2017 r.
09.11.2017 10:26:22 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 409/17 z dnia 9 listopada 2017 r.
09.11.2017 10:22:16 Wiktor Komorowski Dodany załącznik zarządzenie do artykułu NR 408/17 z dnia 7 listopada 2017 r.
09.11.2017 10:21:56 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 408/17 z dnia 7 listopada 2017 r.
09.11.2017 10:20:47 Wiktor Komorowski Dodany załącznik zarządzenie do artykułu NR 407/17 z dnia 30 października 2017 r.
09.11.2017 10:20:31 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 407/17 z dnia 30 października 2017 r.
09.11.2017 10:19:28 Wiktor Komorowski Dodany załącznik zarządzenie do artykułu NR 406/17 z dnia 30 października 2017 r.
09.11.2017 10:19:13 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 406/17 z dnia 30 października 2017 r.
09.11.2017 10:18:10 Wiktor Komorowski Dodany załącznik zarządzenie do artykułu NR 405/17 z dnia 27 października 2017 r.
09.11.2017 10:17:53 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 405/17 z dnia 27 października 2017 r.
09.11.2017 10:16:39 Wiktor Komorowski Dodany załącznik zarządzenie do artykułu NR 404/17 z dnia 27 października 2017 r.
09.11.2017 10:16:12 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 404/17 z dnia 27 października 2017 r.
08.11.2017 10:09:14 Adam Świerczyński Dodany załącznik Dariusz Matuszkiewicz - Kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Korekta nr 2 do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
08.11.2017 10:06:08 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Oświadczenia majątkowe za 2016 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
08.11.2017 09:48:11 Michał Ułański Dodany załącznik SIWZ+załączniki do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
08.11.2017 09:47:06 Michał Ułański Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
07.11.2017 09:06:03 Adam Świerczyński Dodany załącznik Alina Oleszczak - Kierwonik Referatu Spraw Obywatelskich - Korekta do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
07.11.2017 09:05:35 Adam Świerczyński Dodany załącznik Dariusz Matuszkiewicz - Kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Korekta do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
07.11.2017 09:05:14 Adam Świerczyński Dodany załącznik Mirosław Potasiak - Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy - Korekta do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
07.11.2017 09:04:54 Adam Świerczyński Dodany załącznik Grzegorz Dębkowski - Skarbnik Gminy - Korekta do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
07.11.2017 09:04:11 Adam Świerczyński Dodany załącznik Beata Magdziak - Dyrektor GBP - Korekta do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
07.11.2017 09:03:45 Adam Świerczyński Dodany załącznik Aleksandra Andrysiak - Kierownik GOPS - Korekta do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
07.11.2017 09:03:12 Adam Świerczyński Dodany załącznik Agnieszka Papuga - Kierownik ŚDS - Korekta do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
07.11.2017 09:02:37 Adam Świerczyński Dodany załącznik Marek Mroczek - Kierownik GOZ - Korekta do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
07.11.2017 09:01:59 Adam Świerczyński Dodany załącznik Barbara Gawor - Dyrektor ZSO nr 1 w Sędziejowicach - Korekta do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
07.11.2017 09:01:37 Adam Świerczyński Dodany załącznik Grzegorz Brożyński - Dyrektor GOK - Korekta do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
07.11.2017 09:01:10 Adam Świerczyński Dodany załącznik Krzysztof Zawadzki - Kierownik GJUK - Korekta do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
06.11.2017 12:38:17 Michał Ułański Dodany załącznik SIWZ+załączniki do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
06.11.2017 12:37:28 Michał Ułański Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
03.11.2017 07:46:10 Adam Świerczyński Z kategorii Ogłoszenia - komunikaty do kategorii Praca w Urzędzie został przeniesiony artykuł Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
03.11.2017 07:43:22 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
03.11.2017 07:43:17 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
03.11.2017 07:43:11 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
03.11.2017 07:43:06 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
03.11.2017 07:42:53 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
bip_menu_bottom