bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289
Data Redaktor Zmiana
23.01.2019 12:17:07 Adam Świerczyński Dodany załącznik Anna Urszula Kopeć - Radna Gminy Sędziejowice - Wyjaśnienia do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
23.01.2019 12:16:12 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
23.01.2019 12:16:05 Adam Świerczyński Usunięty załącznik Dariusz Cieślak - Przewodniczący Rady Gminy z artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
23.01.2019 12:15:56 Adam Świerczyński Dodany załącznik Dariusz Cieślak - Przewodniczący Rady Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
23.01.2019 12:15:44 Adam Świerczyński Usunięty załącznik z artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
23.01.2019 12:15:35 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
23.01.2019 10:15:00 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2018 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
23.01.2019 10:13:39 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
23.01.2019 10:12:48 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
23.01.2019 10:12:27 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
23.01.2019 10:12:16 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
23.01.2019 10:11:18 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
23.01.2019 10:11:05 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
23.01.2019 10:10:38 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
23.01.2019 10:10:24 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
23.01.2019 10:09:52 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
23.01.2019 10:09:47 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
23.01.2019 10:09:38 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
23.01.2019 09:49:57 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
23.01.2019 09:49:50 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
23.01.2019 09:47:27 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
23.01.2019 09:46:43 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
21.01.2019 14:34:48 Marek Kidawski Edytowano artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE
21.01.2019 14:33:00 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść obwieszczenia. do artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE
21.01.2019 14:32:45 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE
17.01.2019 09:17:22 Marek Kidawski Dodany załącznik Protokół nr III/18 z III Sesji Rady Gminy Sędziejowice odbytej w dniu 28 grudnia 2018 r. do artykułu NR III/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
17.01.2019 09:15:33 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł NR III/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
16.01.2019 11:46:50 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia do artykułu NR 8/18 z dnia 31 grudnia 2018 r.
16.01.2019 11:46:32 Adam Świerczyński Usunięty załącznik Pełna treść zarządzenia z artykułu NR 8/18 z dnia 31 grudnia 2018 r.
15.01.2019 11:57:08 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu STAROSTA ZDUNSKOWOLSKI
15.01.2019 11:56:51 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł STAROSTA ZDUNSKOWOLSKI
15.01.2019 11:53:49 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu STAROSTA ZDUNSKOWOLSKI
15.01.2019 11:53:22 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł STAROSTA ZDUNSKOWOLSKI
15.01.2019 08:40:44 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Informacja o wpływie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 0,75 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewid. nr 54/3, 70 i 71 obręb Marzenin, gmina Sędziejowice”
15.01.2019 08:40:23 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Informacja o wpływie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 0,75 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewid. nr 54/3, 70 i 71 obręb Marzenin, gmina Sędziejowice”
15.01.2019 07:36:02 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść uchwały do artykułu NR 9/18 z dnia 31 grudnia 2018 r.
15.01.2019 07:35:44 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR 9/18 z dnia 31 grudnia 2018 r.
14.01.2019 13:00:13 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 5
14.01.2019 13:00:01 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 5
14.01.2019 11:32:51 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Deklaracja na podatek leśny - DL - 1
14.01.2019 10:13:22 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Deklaracja na podatek leśny - DL - 1
14.01.2019 10:13:05 Adam Świerczyński Usunięty załącznik z artykułu Deklaracja na podatek leśny - DL - 1
14.01.2019 07:08:24 Adam Świerczyński Dodany załącznik Treść odpowiedzi do artykułu Interpelacja radnej R.Kowalczyk wraz z odpowiedzią
12.01.2019 05:29:13 Adam Świerczyński Usunięty załącznik Treść odpowiedzi z artykułu Interpelacja radnej R.Kowalczyk wraz z odpowiedzią
11.01.2019 13:07:07 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
11.01.2019 13:06:58 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
11.01.2019 13:06:42 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
11.01.2019 10:34:08 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcj rolnej
11.01.2019 10:33:54 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcj rolnej
11.01.2019 10:33:26 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Deklaracja na podatek leśny - DL - 1
bip_menu_bottom