bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261
Data Redaktor Zmiana
22.05.2018 06:58:28 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu projekt uchwały 4
22.05.2018 06:58:20 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł projekt uchwały 4
22.05.2018 06:57:19 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu projekt uchwały 3
22.05.2018 06:56:57 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu projekt uchwały 2
22.05.2018 06:56:40 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu projekt uchwały 1
22.05.2018 06:56:14 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł projekt uchwały 3
22.05.2018 06:55:02 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł projekt uchwały 2
22.05.2018 06:53:31 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł projekt uchwały 1
21.05.2018 09:02:10 Michał Ułański Dodany załącznik SIWZ+załączniki do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
21.05.2018 09:00:38 Michał Ułański Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
21.05.2018 08:53:05 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Ogłoszenie
21.05.2018 08:52:33 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie
21.05.2018 08:52:26 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie
21.05.2018 08:52:19 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia do artykułu Ogłoszenie
21.05.2018 08:51:44 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Ogłoszenie
16.05.2018 11:42:49 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia do artykułu NR 462/18 z dnia 9 maja 2018r.
16.05.2018 11:42:33 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR 462/18 z dnia 9 maja 2018r.
16.05.2018 11:41:14 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia do artykułu NR 461/18 z dnia 7 maja 2018r.
16.05.2018 11:40:59 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR 461/18 z dnia 7 maja 2018r.
16.05.2018 11:38:59 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia do artykułu NR 455/18 z dnia 17 kwietnia 2018r.
16.05.2018 11:38:29 Adam Świerczyński Edytowano artykuł NR 455/18 z dnia 17 kwietnia 2018r.
16.05.2018 11:37:09 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia do artykułu NR 460/18 z dnia 27 kwietnia 2018r.
16.05.2018 11:36:46 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR 460/18 z dnia 27 kwietnia 2018r.
16.05.2018 11:35:10 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia do artykułu NR 459/18 z dnia 27 kwietnia 2018r.
16.05.2018 11:34:54 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR 459/18 z dnia 27 kwietnia 2018r.
16.05.2018 11:33:36 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia do artykułu NR 458/18 z dnia 26 kwietnia 2018r.
16.05.2018 11:16:43 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR 458/18 z dnia 26 kwietnia 2018r.
16.05.2018 11:15:13 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia do artykułu NR 457/18 z dnia 25 kwietnia 2018r.
16.05.2018 11:14:55 Adam Świerczyński Edytowano artykuł NR 456/18 z dnia 25 kwietnia 2018r.
16.05.2018 11:14:20 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR 457/18 z dnia 25 kwietnia 2018r.
16.05.2018 11:12:03 Adam Świerczyński Edytowano artykuł NR 456/18 z dnia 25 kwietnia 2018r.
16.05.2018 11:11:42 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia do artykułu NR 456/18 z dnia 25 kwietnia 2018r.
16.05.2018 11:11:22 Adam Świerczyński Edytowano artykuł NR 456/18 z dnia 25 kwietnia 2018r.
16.05.2018 11:09:59 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR 456/18 z dnia 25 kwietnia 2018r.
16.05.2018 11:09:15 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR 455/18 z dnia 17 kwietnia 2018r.
16.05.2018 10:51:35 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Sędziejowice
16.05.2018 10:50:19 Adam Świerczyński Z kategorii Strona Główna do kategorii Ogłoszenia - komunikaty został przeniesiony artykuł Posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sędziejowice
16.05.2018 10:47:40 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sędziejowice
16.05.2018 08:26:55 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia do artykułu NR 453/18 z dnia 12 kwietnia 2018r.
16.05.2018 08:26:39 Marek Kidawski Usunięty załącznik Pełna treść zarządzenia z artykułu NR 453/18 z dnia 12 kwietnia 2018r.
16.05.2018 08:25:33 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia do artykułu NR 453/18 z dnia 12 kwietnia 2018r.
16.05.2018 08:22:50 Marek Kidawski Usunięty załącznik Pełna treść zarządzenia z artykułu NR 453/18 z dnia 12 kwietnia 2018r.
15.05.2018 12:15:53 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść obwieszczenia do artykułu KONSULTACJE SPOŁECZNE, opiniowanie i uzgadnianie projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego oraz Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
15.05.2018 12:15:28 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł KONSULTACJE SPOŁECZNE, opiniowanie i uzgadnianie projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego oraz Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
14.05.2018 13:35:42 Marek Kidawski Dodany załącznik Treść zawiadomienia do artykułu Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
14.05.2018 13:34:20 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
09.05.2018 12:29:11 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 14
09.05.2018 12:28:46 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 14
07.05.2018 12:00:04 Adam Świerczyński Edytowano artykuł OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
07.05.2018 11:59:31 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
bip_menu_bottom