bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235
Data Redaktor Zmiana
01.06.2017 08:40:46 Urszula Pasowska Dodany załącznik zarządzenie do artykułu NR 345/17 z dnia 25 maja 2017 r.
01.06.2017 08:40:26 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 345/17 z dnia 25 maja 2017 r.
01.06.2017 08:38:32 Urszula Pasowska Dodany załącznik sprawozdanie do artykułu Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok
01.06.2017 08:38:09 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok
01.06.2017 08:34:14 Urszula Pasowska Dodany załącznik wykaz do artykułu Wykaz organizacji pozarządowych na terenie Gminy Sędziejowice
01.06.2017 08:33:21 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł Wykaz organizacji pozarządowych na terenie Gminy Sędziejowice
01.06.2017 08:31:44 Urszula Pasowska Dodany załącznik uchwała do artykułu Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.
01.06.2017 08:31:20 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.
30.05.2017 16:07:48 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
30.05.2017 16:00:20 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
26.05.2017 10:39:00 Marek Kidawski Dodany załącznik Agnieszka Papuga - Kierownik ŚDS do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
26.05.2017 10:38:43 Marek Kidawski Usunięty załącznik Agnieszka Papuga - Kierownik ŚDS z artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
25.05.2017 07:25:17 Sylwia Graczyk Edytowano artykuł Rozstrzygnięcie przetargu
25.05.2017 07:23:44 Sylwia Graczyk Dodany nowy artykuł Rozstrzygnięcie przetargu
23.05.2017 09:24:27 Marek Kidawski Dodany załącznik do artykułu projekt uchwały 4
23.05.2017 09:24:15 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł projekt uchwały 4
23.05.2017 09:23:14 Marek Kidawski Dodany załącznik do artykułu projekt uchwały 3
23.05.2017 09:22:58 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł projekt uchwały 3
23.05.2017 09:17:54 Marek Kidawski Dodany załącznik do artykułu projekt uchwały 2
23.05.2017 09:17:42 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł projekt uchwały 2
23.05.2017 09:16:42 Marek Kidawski Dodany załącznik do artykułu projekt uchwały 1
23.05.2017 09:16:23 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł projekt uchwały 1
19.05.2017 08:10:24 Sylwia Graczyk Dodany nowy artykuł Rozstrzygnięcie przetargu
19.05.2017 07:05:48 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł KOMUNIKAT - Posiedzenie Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Sędziejowice
19.05.2017 07:00:34 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł KOMUNIKAT - Posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sędziejowice
17.05.2017 09:38:00 Adam Świerczyński Dodany załącznik Beata Magdziak - Dyrektor GBP do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
16.05.2017 12:35:16 Sylwia Graczyk Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
16.05.2017 12:34:00 Sylwia Graczyk Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
16.05.2017 12:29:27 Sylwia Graczyk Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
16.05.2017 12:01:52 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
16.05.2017 12:01:10 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
15.05.2017 13:58:42 Marek Kidawski Dodany załącznik Władysław Marek Kraszewski - Radny Gminy Sędziejowice do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
15.05.2017 13:57:28 Marek Kidawski Dodany załącznik Teresa Genowefa Kocik - Radna Gminy Sędziejowice do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
15.05.2017 13:56:05 Marek Kidawski Dodany załącznik Stanisław Tokarek - Radny Gminy Sędziejowice do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
15.05.2017 13:55:32 Marek Kidawski Dodany załącznik Sylwia Rafaela Rozwód - Radna Gminy Sędziejowice do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
15.05.2017 13:54:01 Marek Kidawski Dodany załącznik Roman Masiera - Radny Gminy Sędziejowice do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
15.05.2017 13:45:59 Marek Kidawski Dodany załącznik Marek Okupiński - Radny Gminy Sędziejowice do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
15.05.2017 13:45:32 Marek Kidawski Usunięty załącznik Marek Okupiński z artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
15.05.2017 13:45:21 Marek Kidawski Dodany załącznik Renata Anna Kowalczyk - Radna Gminy Sędziejowice do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
15.05.2017 13:43:29 Marek Kidawski Dodany załącznik Marek Franciszek Woźniak - Radny Gminy Sędziejowice do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
15.05.2017 13:42:25 Marek Kidawski Dodany załącznik Marek Okupiński do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
15.05.2017 13:41:39 Marek Kidawski Dodany załącznik Krzysztof Jan Domowicz - Radny Gminy Sędziejowice do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
15.05.2017 13:41:11 Marek Kidawski Dodany załącznik Jarosław Tomasz Bartczak - Radny Gminy Sędziejowice do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
15.05.2017 13:39:30 Marek Kidawski Dodany załącznik Jolanta Urbaniak - Radna Gminy Sędziejowice do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
15.05.2017 13:38:59 Marek Kidawski Dodany załącznik Ewa Henryka Malinowska - Radna Gminy Sędziejowice do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
15.05.2017 13:37:49 Marek Kidawski Dodany załącznik Danuta Krystyna Kardas - Radna Gminy Sędziejowice do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
15.05.2017 13:37:08 Marek Kidawski Dodany załącznik Anna Urszula Kopeć - Radna Gminy Sędziejowice do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
12.05.2017 14:02:44 Urszula Pasowska Dodany załącznik zarządzenie do artykułu NR 344/17 z dnia 12 maja 2017 r.
12.05.2017 14:02:05 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 344/17 z dnia 12 maja 2017 r.
12.05.2017 14:00:08 Urszula Pasowska Dodany załącznik zarządzenie do artykułu NR 343/17 z dnia 4 maja 2017 r.
bip_menu_bottom