bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
04.10.2019 12:06:31 Michał Ułański Edytowano artykuł Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sędziejowice
04.10.2019 11:38:34 Michał Ułański Dodany załącznik Wniosek - fotowoltaika obręb Niecenia do artykułu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 523 obręb Niecenia 0014”
04.10.2019 11:37:34 Michał Ułański Dodany nowy artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 523 obręb Niecenia 0014”
04.10.2019 11:36:18 Michał Ułański Dodany załącznik Wniosek - przebudowa drogi do artykułu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej nr 2302E Pruszków – Marzenin: etap I na odcinku ok. 1900 m od drogi wojewódzkiej nr 481 do mostu na rzece Grabi – (odcinek od km 0+060 do km 1+615”)
04.10.2019 11:35:30 Michał Ułański Dodany nowy artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej nr 2302E Pruszków – Marzenin: etap I na odcinku ok. 1900 m od drogi wojewódzkiej nr 481 do mostu na rzece Grabi – (odcinek od km 0+060 do km 1+615”)
02.10.2019 10:48:20 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia. do artykułu NR 76/19 z dnia 17 września 2019 r.
02.10.2019 10:48:05 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 76/19 z dnia 17 września 2019 r.
02.10.2019 10:46:29 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia. do artykułu NR 75/19 z dnia 17 września 2019 r.
02.10.2019 10:46:19 Wiktor Komorowski Edytowano artykuł NR 75/19 z dnia 17 września 2019 r.
02.10.2019 10:46:07 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 75/19 z dnia 17 września 2019 r.
02.10.2019 10:39:53 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia. do artykułu NR 73/19 z dnia 11 września 2019 r.
02.10.2019 10:39:38 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 73/19 z dnia 11 września 2019 r.
02.10.2019 10:38:21 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia. do artykułu NR 66/19 z dnia 9 sierpnia 2019 r.
02.10.2019 10:38:00 Wiktor Komorowski Edytowano artykuł NR 66/19 z dnia 9 sierpnia 2019 r.
02.10.2019 10:37:36 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 66/19 z dnia 9 sierpnia 2019 r.
01.10.2019 14:29:41 Grażyna Stankiewicz Dodany załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
30.09.2019 15:06:56 Grażyna Stankiewicz Dodany załącznik Ogłoszenie o zmianie do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
30.09.2019 14:58:51 Grażyna Stankiewicz Dodany załącznik Załącznik Nr 1 do odpowiedzi z dn. 30.09.2019 - Przykładowa karta katalogowa stacji podglądu do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
30.09.2019 14:57:23 Grażyna Stankiewicz Dodany załącznik Odpowiedzi na pytania z dn. 30.09.2019 r. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
30.09.2019 09:39:21 Marek Kidawski Edytowano artykuł Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II - aktualne składy ObKW
30.09.2019 09:37:55 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść informacji. do artykułu Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II - aktualne składy ObKW
30.09.2019 09:37:27 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II - aktualne składy ObKW
30.09.2019 09:26:36 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść uchwały. do artykułu Projekt uchwały - 17
30.09.2019 09:25:56 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Projekt uchwały - 17
30.09.2019 07:42:14 Marek Kidawski Dodany załącznik OŚWIADCZENIE do artykułu OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ POJAZDÓW
30.09.2019 07:41:57 Marek Kidawski Dodany załącznik UMOWA SPRZEDAŻY POJAZDU -WZÓR- do artykułu OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ POJAZDÓW
30.09.2019 07:41:23 Marek Kidawski Dodany załącznik Oferta na zakup pojazdu. do artykułu OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ POJAZDÓW
30.09.2019 07:41:00 Marek Kidawski Dodany załącznik LAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH. do artykułu OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ POJAZDÓW
30.09.2019 07:40:26 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść ogłoszenia. do artykułu OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ POJAZDÓW
30.09.2019 07:39:57 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ POJAZDÓW
27.09.2019 10:50:21 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść oświadczenia. do artykułu Oświadczenie majątkowe kierownika GOPS Sędziejowicach - Monika Aleksandrowicz
27.09.2019 10:49:43 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe kierownika GOPS Sędziejowicach - Monika Aleksandrowicz
27.09.2019 10:33:51 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść odpowiedzi na interpelacje. do artykułu Interpelacja radnej Katarzyny Sobali z dnia 09 września 2019 r.
27.09.2019 10:33:01 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść odpowiedzi na interpelacjei. do artykułu Interpelacja radnej Katarzyny Sobali z dnia 09 września 2019 r.
26.09.2019 10:38:32 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść obwieszczenia. do artykułu Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu z dnia 13 września 2019 r.
26.09.2019 10:35:05 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu z dnia 13 września 2019 r.
25.09.2019 19:09:52 Michał Ułański Edytowano artykuł Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i rewitalizacji
25.09.2019 19:09:01 Michał Ułański Dodany załącznik WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU DZIAŁKI W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I REWITALIZACJI do artykułu Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i rewitalizacji
25.09.2019 19:08:41 Michał Ułański Dodany nowy artykuł Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i rewitalizacji
25.09.2019 19:06:04 Michał Ułański Dodany załącznik Oświadczenie gospodarstwo rolne do artykułu Oświadczenie gospodarstwo rolne
25.09.2019 19:05:49 Michał Ułański Dodany nowy artykuł Oświadczenie gospodarstwo rolne
25.09.2019 19:02:47 Michał Ułański Dodany załącznik Wzór wniosku o ustalenie warunków zabudowy do artykułu Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
25.09.2019 19:02:41 Michał Ułański Usunięty załącznik Wzór wniosku o ustalenie warunków zabudowy z artykułu Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
25.09.2019 19:01:14 Michał Ułański Dodany załącznik WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU DZIAŁKI W MIEJSCOWYM PLANIE LUB STUDIUM do artykułu WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU DZIAŁKI W MIEJSCOWYM PLANIE LUB STUDIUM
25.09.2019 19:01:06 Michał Ułański Usunięty załącznik WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU DZIAŁKI W MIEJSCOWYM PLANIE LUB STUDIUM z artykułu WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU DZIAŁKI W MIEJSCOWYM PLANIE LUB STUDIUM
25.09.2019 18:59:12 Michał Ułański Dodany załącznik WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O REWITALIZACJI do artykułu WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O REWITALIZACJI
25.09.2019 18:58:55 Michał Ułański Usunięty załącznik WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O REWITALIZACJI z artykułu WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O REWITALIZACJI
25.09.2019 14:37:03 Grażyna Stankiewicz Dodany nowy artykuł Rozstrzygnięcie przetargu
25.09.2019 10:32:24 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść uchwały. do artykułu Projekt uchwały - 16
25.09.2019 10:32:05 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Projekt uchwały - 16
bip_menu_bottom