bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221
Data Redaktor Zmiana
11.01.2019 10:32:51 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Deklaracja na podatek rolny - DR - 1
11.01.2019 10:32:40 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Deklaracja na podatek rolny - DR - 1
11.01.2019 10:32:18 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Deklaracja na podatek od środków transportowych - DT - 1
11.01.2019 10:32:12 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Deklaracja na podatek od środków transportowych - DT - 1
11.01.2019 10:31:57 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Deklaracja na podatek od środków transportowych - DT - 1
11.01.2019 10:31:25 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Deklaracja na podatek od środków transportowych - DT - 1
11.01.2019 10:30:59 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Deklaracja na podatek od nieruchomości - DN - 1
11.01.2019 10:30:38 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Deklaracja na podatek od nieruchomości - DN - 1
11.01.2019 10:28:09 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść uchwały do artykułu Podatek od nieruchomości
11.01.2019 10:27:44 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Podatek od nieruchomości
11.01.2019 09:55:57 Adam Świerczyński Dodany załącznik Treść odpowiedzi do artykułu Interpelacja radnej R.Kowalczyk wraz z odpowiedzią
11.01.2019 09:55:42 Adam Świerczyński Dodany załącznik Treść odpowiedzi do artykułu Interpelacja radnej R.Kowalczyk wraz z odpowiedzią
11.01.2019 09:52:37 Adam Świerczyński Dodany załącznik Jarosław Bartczak - Przewodniczący RG do artykułu I oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2018 r. złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
11.01.2019 09:51:57 Adam Świerczyński Dodany załącznik Sławomir Bilant - Radny do artykułu I oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2018 r. złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
11.01.2019 09:51:25 Adam Świerczyński Dodany załącznik Dorota Burzyńska - Radna do artykułu I oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2018 r. złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
11.01.2019 09:50:45 Adam Świerczyński Dodany załącznik Katarzyna Dąbrowska - Radna do artykułu I oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2018 r. złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
11.01.2019 09:50:24 Adam Świerczyński Dodany załącznik Krzysztof Domowicz - Radny do artykułu I oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2018 r. złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
11.01.2019 09:49:17 Adam Świerczyński Dodany załącznik Danuta Kardas - Radna do artykułu I oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2018 r. złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
11.01.2019 09:49:02 Adam Świerczyński Usunięty załącznik Danuta Kardas z artykułu I oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2018 r. złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
11.01.2019 09:48:58 Adam Świerczyński Dodany załącznik Danuta Kardas do artykułu I oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2018 r. złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
11.01.2019 09:48:34 Adam Świerczyński Dodany załącznik Renata Kowalczyk - Radna do artykułu I oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2018 r. złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
11.01.2019 09:48:11 Adam Świerczyński Dodany załącznik Rafał Krawczyk - Radny do artykułu I oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2018 r. złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
11.01.2019 09:47:25 Adam Świerczyński Dodany załącznik Witold Kruk - Radny do artykułu I oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2018 r. złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
11.01.2019 09:47:04 Adam Świerczyński Dodany załącznik Emilia Piątek - Radna do artykułu I oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2018 r. złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
11.01.2019 09:46:38 Adam Świerczyński Dodany załącznik Sylwia Rozwód - Radna do artykułu I oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2018 r. złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
11.01.2019 09:45:52 Adam Świerczyński Dodany załącznik Marcin Rzepa - Radny do artykułu I oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2018 r. złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
11.01.2019 09:45:25 Adam Świerczyński Dodany załącznik Katarzyna Sobala - Radna do artykułu I oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2018 r. złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
11.01.2019 09:44:45 Adam Świerczyński Dodany załącznik Jarosław Owczarz - Radny do artykułu I oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2018 r. złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
11.01.2019 09:44:28 Adam Świerczyński Usunięty załącznik Jarosław Owczarz z artykułu I oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2018 r. złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
11.01.2019 09:44:23 Adam Świerczyński Dodany załącznik Jarosław Owczarz do artykułu I oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2018 r. złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
11.01.2019 09:43:40 Adam Świerczyński Dodany załącznik Mateusz Tarka - Radny do artykułu I oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2018 r. złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
11.01.2019 09:43:14 Adam Świerczyński Usunięty załącznik Mateusz Tarka - Radny Rady Gminy Sędziejowice z artykułu I oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2018 r. złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
11.01.2019 09:42:51 Adam Świerczyński Dodany załącznik Mateusz Tarka - Radny Rady Gminy Sędziejowice do artykułu I oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2018 r. złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
11.01.2019 09:41:18 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł I oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2018 r. złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
11.01.2019 07:56:20 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść zgłoszenia - PDF do artykułu ZGŁOSZENIE ZAMIARU WYCIĘCIA DRZEW
11.01.2019 07:56:01 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść zgłoszenia ODT do artykułu ZGŁOSZENIE ZAMIARU WYCIĘCIA DRZEW
11.01.2019 07:55:39 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść zgłoszenia - MS WORD do artykułu ZGŁOSZENIE ZAMIARU WYCIĘCIA DRZEW
11.01.2019 07:55:08 Marek Kidawski Usunięty załącznik z artykułu ZGŁOSZENIE ZAMIARU WYCIĘCIA DRZEW
11.01.2019 07:34:18 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna Treść Ostrzeżenia do artykułu Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 3
11.01.2019 07:33:48 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 3
10.01.2019 09:23:19 Adam Świerczyński Edytowano artykuł KOŁA ŁOWIECKIE NA TERENIE GMINY SĘDZIEJOWICE
10.01.2019 09:14:04 Adam Świerczyński Edytowano artykuł KOŁA ŁOWIECKIE NA TERENIE GMINY SĘDZIEJOWICE
10.01.2019 07:57:54 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść uchwały do artykułu NR III/20/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
10.01.2019 07:57:11 Adam Świerczyński Usunięty załącznik Pełna treść uchwały. z artykułu NR III/20/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
10.01.2019 07:34:55 Adam Świerczyński Edytowano artykuł NR 7/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
10.01.2019 07:34:04 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia do artykułu NR 7/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
09.01.2019 13:38:41 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie
09.01.2019 13:38:09 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Ogłoszenie
09.01.2019 13:37:22 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
09.01.2019 13:36:44 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
bip_menu_bottom