bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
Data Redaktor Zmiana
10.09.2019 14:24:59 Grażyna Stankiewicz Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
10.09.2019 13:40:35 Grażyna Stankiewicz Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
10.09.2019 13:36:14 Grażyna Stankiewicz Dodany załącznik SIWZ+załączniki do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
10.09.2019 13:35:11 Grażyna Stankiewicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
10.09.2019 10:34:00 Marek Kidawski Dodany załącznik sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych do artykułu Sprawozdania - II kwartał 2019
10.09.2019 10:33:36 Marek Kidawski Dodany załącznik sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych do artykułu Sprawozdania - II kwartał 2019
10.09.2019 10:32:56 Marek Kidawski Dodany załącznik KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH do artykułu Sprawozdania - II kwartał 2019
10.09.2019 10:32:33 Marek Kidawski Dodany załącznik sprawozdanie o nadwyżce / deficycie do artykułu Sprawozdania - II kwartał 2019
10.09.2019 10:31:48 Marek Kidawski Dodany załącznik KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI do artykułu Sprawozdania - II kwartał 2019
10.09.2019 10:31:13 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Sprawozdania - II kwartał 2019
06.09.2019 09:31:28 Michał Ułański Edytowano artykuł NR X/80/19 z dnia 4 września 2019
06.09.2019 09:31:17 Michał Ułański Edytowano artykuł NR X/81/19 z dnia 4 września 2019
06.09.2019 09:31:07 Michał Ułański Edytowano artykuł NR X/82/19 z dnia 4 września 2019
06.09.2019 09:30:51 Michał Ułański Edytowano artykuł NR X/83/19 z dnia 4 września 2019
06.09.2019 09:30:14 Michał Ułański Dodany załącznik Wyniki głosowania do artykułu NR X/84/19 z dnia 4 września 2019
06.09.2019 09:30:03 Michał Ułański Dodany załącznik Pełna treść uchwały do artykułu NR X/84/19 z dnia 4 września 2019
06.09.2019 09:29:05 Michał Ułański Dodany nowy artykuł NR X/84/19 z dnia 4 września 2019
06.09.2019 09:25:59 Michał Ułański Dodany załącznik Wyniki głosowania do artykułu NR X/83/19 z dnia 4 września 2019
06.09.2019 09:25:50 Michał Ułański Dodany załącznik Pełna treść uchwały do artykułu NR X/83/19 z dnia 4 września 2019
06.09.2019 09:25:20 Michał Ułański Dodany nowy artykuł NR X/83/19 z dnia 4 września 2019
06.09.2019 09:23:08 Michał Ułański Dodany załącznik Wyniki głosowania do artykułu NR X/82/19 z dnia 4 września 2019
06.09.2019 09:22:50 Michał Ułański Dodany załącznik Pełna treść uchwały do artykułu NR X/82/19 z dnia 4 września 2019
06.09.2019 09:22:36 Michał Ułański Dodany nowy artykuł NR X/82/19 z dnia 4 września 2019
06.09.2019 09:21:44 Michał Ułański Dodany załącznik Wyniki głosowania do artykułu NR X/81/19 z dnia 4 września 2019
06.09.2019 09:21:31 Michał Ułański Usunięty załącznik Pełna treść uchwały z artykułu NR X/81/19 z dnia 4 września 2019
06.09.2019 09:21:12 Michał Ułański Usunięty załącznik Pełna treść uchwały z artykułu NR X/81/19 z dnia 4 września 2019
06.09.2019 09:19:39 Michał Ułański Dodany załącznik Pełna treść uchwały do artykułu NR X/81/19 z dnia 4 września 2019
06.09.2019 09:18:54 Michał Ułański Dodany załącznik Pełna treść uchwały do artykułu NR X/81/19 z dnia 4 września 2019
06.09.2019 09:14:21 Michał Ułański Dodany załącznik Pełna treść uchwały do artykułu NR X/81/19 z dnia 4 września 2019
06.09.2019 09:09:22 Michał Ułański Dodany nowy artykuł NR X/81/19 z dnia 4 września 2019
06.09.2019 09:07:33 Michał Ułański Edytowano artykuł NR X/80/19 z dnia 4 września 2019
06.09.2019 09:06:09 Michał Ułański Dodany załącznik Wyniki głosowania do artykułu NR X/80/19 z dnia 4 września 2019
06.09.2019 09:05:48 Michał Ułański Dodany załącznik Pełna treść uchwały do artykułu NR X/80/19 z dnia 4 września 2019
06.09.2019 09:05:31 Michał Ułański Dodany nowy artykuł NR X/80/19 z dnia 4 września 2019
06.09.2019 09:04:53 Michał Ułański Usunięto artykuł NR X/80/19 z dnia 4 września 2019 z kategorii Kadencja 2018-2023
06.09.2019 09:04:05 Michał Ułański Dodany załącznik Pełna treść uchwały do artykułu
06.09.2019 09:03:02 Michał Ułański Edytowano artykuł
06.09.2019 09:02:33 Michał Ułański Edytowano artykuł
06.09.2019 09:01:55 Michał Ułański Edytowano artykuł
06.09.2019 09:01:16 Michał Ułański Dodany nowy artykuł
05.09.2019 14:09:14 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia. do artykułu NR 72/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r.
05.09.2019 14:08:58 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 72/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r.
05.09.2019 14:07:00 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia. do artykułu NR 71/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r.
05.09.2019 14:06:37 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 71/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r.
05.09.2019 14:03:49 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia. do artykułu NR 70/19 z dnia 23 sierpnia 2019 r.
05.09.2019 14:02:37 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 70/19 z dnia 23 sierpnia 2019 r.
03.09.2019 14:51:02 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść uchwały. do artykułu Projekt uchwały - 5
03.09.2019 14:50:14 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Projekt uchwały - 5
03.09.2019 14:48:46 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść uchwały. do artykułu Projekt uchwały - 4
03.09.2019 14:48:16 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Projekt uchwały - 4
bip_menu_bottom