bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221
Data Redaktor Zmiana
20.04.2018 11:05:56 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR XL/294/18 z dnia 10 kwietnia 2018 r.
20.04.2018 11:04:35 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść uchwały do artykułu NR XL/293/18 z dnia 10 kwietnia 2018 r.
20.04.2018 11:04:22 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu NR XL/293/18 z dnia 10 kwietnia 2018 r.
20.04.2018 11:04:16 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu NR XL/293/18 z dnia 10 kwietnia 2018 r.
20.04.2018 11:04:10 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu NR XL/293/18 z dnia 10 kwietnia 2018 r.
20.04.2018 11:00:17 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR XL/293/18 z dnia 10 kwietnia 2018 r.
20.04.2018 10:54:40 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia do artykułu NR 451/18 z dnia 10 kwietnia 2018r.
20.04.2018 10:53:24 Adam Świerczyński Edytowano artykuł NR 451/18 z dnia 10 kwietnia 2018r.
17.04.2018 11:32:09 Sylwia Graczyk Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
17.04.2018 11:30:02 Sylwia Graczyk Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
17.04.2018 11:26:45 Sylwia Graczyk Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
16.04.2018 13:19:44 Marek Kidawski Edytowano artykuł Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach
16.04.2018 13:18:44 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść ogłoszenia do artykułu Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach
16.04.2018 13:17:24 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach
13.04.2018 10:35:09 Adam Świerczyński Edytowano artykuł WNIOSEK O SZACOWANIE SZKÓD
13.04.2018 10:34:18 Adam Świerczyński Dodany załącznik Wniosek do artykułu WNIOSEK O SZACOWANIE SZKÓD
13.04.2018 10:33:49 Adam Świerczyński Z kategorii Strona Główna do kategorii Ochrona środowiska został przeniesiony artykuł WNIOSEK O SZACOWANIE SZKÓD
13.04.2018 10:33:27 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł WNIOSEK O SZACOWANIE SZKÓD
13.04.2018 09:09:26 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł projekt uchwały 2
13.04.2018 09:08:43 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu projekt uchwały 1
13.04.2018 09:08:31 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu projekt uchwały 1
13.04.2018 09:08:25 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu projekt uchwały 1
13.04.2018 09:07:11 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu projekt uchwały 1
13.04.2018 09:06:42 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł projekt uchwały 1
13.04.2018 08:43:58 Adam Świerczyński Dodany załącznik Wójt Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
13.04.2018 08:43:36 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Oświadczenia majątkowe za 2017 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
13.04.2018 08:37:57 Adam Świerczyński Dodany załącznik Sprawozdanie z wykonanie planów finansowych do artykułu NR 448/18 z dnia 21 marca 2018r.
13.04.2018 08:37:25 Adam Świerczyński Dodany załącznik Sprawozdanie GBP do artykułu NR 448/18 z dnia 21 marca 2018r.
13.04.2018 08:37:10 Adam Świerczyński Dodany załącznik Sprawozdanie GOK do artykułu NR 448/18 z dnia 21 marca 2018r.
13.04.2018 08:36:56 Adam Świerczyński Dodany załącznik Sprawozdanie GOZ do artykułu NR 448/18 z dnia 21 marca 2018r.
13.04.2018 08:36:19 Adam Świerczyński Edytowano artykuł NR 448/18 z dnia 21 marca 2018r.
13.04.2018 08:36:16 Adam Świerczyński Edytowano artykuł NR 448/18 z dnia 21 marca 2018r.
13.04.2018 08:33:58 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia do artykułu NR 454/18 z dnia 12 kwietnia 2018r.
13.04.2018 08:33:38 Adam Świerczyński Edytowano artykuł NR 454/18 z dnia 12 kwietnia 2018r.
13.04.2018 08:33:25 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR 454/18 z dnia 12 kwietnia 2018r.
13.04.2018 08:31:21 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia do artykułu NR 453/18 z dnia 12 kwietnia 2018r.
13.04.2018 08:31:01 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR 453/18 z dnia 12 kwietnia 2018r.
13.04.2018 08:27:56 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia do artykułu NR 452/18 z dnia 9 kwietnia 2018r.
13.04.2018 08:27:38 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR 452/18 z dnia 9 kwietnia 2018r.
13.04.2018 08:26:18 Adam Świerczyński Edytowano artykuł NR 451/18 z dnia 10 kwietnia 2018r.
13.04.2018 08:26:06 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR 451/18 z dnia 10 kwietnia 2018r.
13.04.2018 08:24:16 Adam Świerczyński Dodany załącznik Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Sędziejowice do artykułu NR 448/18 z dnia 21 marca 2018r.
13.04.2018 08:22:56 Adam Świerczyński Usunięty załącznik I N F O R M A C J A O S T A N I E M I E N I A K O M U N A L N E G O G M I N Y S Ę D Z I E J O W I C E z artykułu NR 448/18 z dnia 21 marca 2018r.
13.04.2018 08:22:44 Adam Świerczyński Dodany załącznik I N F O R M A C J A O S T A N I E M I E N I A K O M U N A L N E G O G M I N Y S Ę D Z I E J O W I C E do artykułu NR 448/18 z dnia 21 marca 2018r.
13.04.2018 08:20:40 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu NR 448/18 z dnia 21 marca 2018r.
13.04.2018 08:20:34 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu NR 448/18 z dnia 21 marca 2018r.
13.04.2018 08:20:29 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu NR 448/18 z dnia 21 marca 2018r.
13.04.2018 08:20:24 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu NR 448/18 z dnia 21 marca 2018r.
13.04.2018 08:20:19 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu NR 448/18 z dnia 21 marca 2018r.
13.04.2018 08:20:06 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu NR 448/18 z dnia 21 marca 2018r.
bip_menu_bottom