bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221
Data Redaktor Zmiana
04.11.2009 08:53:45 Urszula Pasowska Dodany załącznik zarządzenie nr 244/09 do artykułu
04.11.2009 08:51:55 Urszula Pasowska Edytowano artykuł
04.11.2009 08:50:46 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł
02.11.2009 12:53:53 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
02.11.2009 12:49:57 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - dz. nr 18 - Osiny
02.11.2009 12:12:40 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
02.11.2009 12:05:31 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert do artykułu Rozstrzygnięcie przetargu
02.11.2009 12:04:41 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Rozstrzygnięcie przetargu
28.10.2009 14:05:06 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Rozstrzygnięcie przetargu
28.10.2009 14:04:20 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Strzeszczenie oceny i porównania złożonych ofert do artykułu Rozstrzygnięcie przetargu
28.10.2009 14:03:43 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Rozstrzygnięcie przetargu
27.10.2009 14:26:46 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Ogłoszenie
27.10.2009 14:26:19 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie
26.10.2009 13:13:00 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Zakres kompetencji
26.10.2009 13:06:09 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Skarbnik Gminy Sędziejowice - Grzegorz Dębkowski
26.10.2009 12:54:12 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy Sędziejowice - Mirosław Potasiak
26.10.2009 12:52:46 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy Sędziejowice - Mirosław Potasiak
26.10.2009 12:43:30 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Sędziejowice - Dariusz Cieślak
26.10.2009 10:47:03 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł
26.10.2009 10:38:57 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Podatek rolny
26.10.2009 10:09:16 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik do artykułu Podatek rolny
26.10.2009 10:09:07 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik do artykułu Podatek rolny
26.10.2009 10:02:51 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Podatek rolny
26.10.2009 09:53:03 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Uchwała Rady Gminy Sędziejowice w sprawie opłaty targowej do artykułu Opłata targowa
26.10.2009 09:50:43 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Opłata targowa
26.10.2009 09:42:18 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Opłata od posiadania psów
26.10.2009 07:54:08 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
26.10.2009 07:53:13 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
23.10.2009 23:34:06 Marek Kidawski Edytowano artykuł Adres
23.10.2009 23:30:27 Marek Kidawski Edytowano artykuł Adres
23.10.2009 23:26:41 Marek Kidawski Edytowano artykuł Adres
23.10.2009 23:19:38 Marek Kidawski Edytowano artykuł Adres
23.10.2009 23:18:22 Marek Kidawski Edytowano artykuł Adres
23.10.2009 23:15:34 Marek Kidawski Edytowano artykuł Adres
23.10.2009 13:18:53 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Podatek od środków transportowych
23.10.2009 12:55:14 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Uchwała w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości do artykułu Podatek od nieruchomości
23.10.2009 12:53:17 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik IN 1 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych do artykułu Podatek od nieruchomości
23.10.2009 12:49:56 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik DN 1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości do artykułu Podatek od nieruchomości
23.10.2009 12:15:34 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Podatek od nieruchomości
23.10.2009 11:34:33 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik DL 1 - Deklaracja na podatek leśny do artykułu Podatek leśny
23.10.2009 11:33:54 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik IL 1 - Informacja o lasach do artykułu Podatek leśny
23.10.2009 11:28:57 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Podatek leśny
23.10.2009 11:27:11 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Podatek leśny
23.10.2009 10:42:32 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Wacław Ułański - radny Rady Gminy Sędziejowice
23.10.2009 10:42:09 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Stanisław Tokarek - radny Rady Gminy Sędziejowice
23.10.2009 10:41:33 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Zbigniew Płóciennik - radny Rady Gminy Sędziejowice
23.10.2009 10:40:52 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Krzysztof Pawłowski - radny Rady Gminy Sędziejowice
23.10.2009 10:40:16 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Waldemar Krawczyk - radny Rady Gminy Sędziejowice
23.10.2009 10:39:49 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Mieczysław Karasiński - radny Rady Gminy Sędziejowice
23.10.2009 10:39:15 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł mgr inż. Paweł Kałuda - radny Rady Gminy Sędziejowice
bip_menu_bottom