bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288
Data Redaktor Zmiana
06.06.2013 12:25:58 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 230/13 z dnia 16 maja 2013 r.
06.06.2013 12:25:38 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 230/13 z dnia 16 maja 2013 r.
06.06.2013 12:24:41 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 229/13 z dnia 10 maja 2013 r.
06.06.2013 12:24:22 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 229/13 z dnia 10 maja 2013 r.
05.06.2013 11:16:35 Marek Kidawski Dodany załącznik Wzór Zarządzenia Wójta w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego do artykułu ALARM POWODZIOWY
05.06.2013 11:16:20 Marek Kidawski Dodany załącznik Alarm powodziowy 5 czerwca 2013 do artykułu ALARM POWODZIOWY
05.06.2013 11:15:49 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł ALARM POWODZIOWY
05.06.2013 11:09:15 Marek Kidawski Dodany załącznik Wzór Zarządzenia Wójta w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego do artykułu ALARM POWODZIOWY
05.06.2013 11:07:25 Marek Kidawski Dodany załącznik Alarm powodziowy 5 czerwca 2013 do artykułu ALARM POWODZIOWY
05.06.2013 10:58:49 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł ALARM POWODZIOWY
04.06.2013 11:44:59 Marek Kidawski Dodany załącznik Zmiany decyzji Wojewody Łódzkiego nr 235/11 do artykułu OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
04.06.2013 11:42:39 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
03.06.2013 14:30:36 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do zapytania cenowego do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
03.06.2013 14:29:11 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
03.06.2013 09:18:36 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH
28.05.2013 13:44:31 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Rozstrzygnięcie przetargu
27.05.2013 13:53:36 Marek Kidawski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XXV/215/13 z dnia 21 maja 2013 r.
27.05.2013 13:52:57 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł NR XXV/215/13 z dnia 21 maja 2013 r.
27.05.2013 13:51:47 Marek Kidawski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XXV/214/13 z dnia 21 maja 2013 r.
27.05.2013 13:50:40 Marek Kidawski Edytowano artykuł NR XXV/214/13 z dnia 21 maja 2013 r.
27.05.2013 13:50:24 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł NR XXV/214/13 z dnia 21 maja 2013 r.
27.05.2013 13:47:45 Marek Kidawski Dodany załącznik Projekt zmiany WPF 2013 -2020 do artykułu Projekt uchwały - 2
27.05.2013 13:46:53 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Projekt uchwały - 2
27.05.2013 13:46:09 Marek Kidawski Edytowano artykuł Projekt uchwały - 1
27.05.2013 13:44:38 Marek Kidawski Dodany załącznik Projekt zmiany budżetu 2013 do artykułu Projekt uchwały - 1
27.05.2013 13:43:50 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Projekt uchwały - 1
24.05.2013 12:45:30 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
24.05.2013 11:45:16 Adam Świerczyński Dodany załącznik Zarządzenie Nr 221/13 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Gminy Sędziejowice do artykułu Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Sędziejowice
24.05.2013 11:42:19 Adam Świerczyński Dodany załącznik Zarządzenie Nr 221/13 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Gminy Sędziejowice do artykułu Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Sędziejowice
22.05.2013 12:41:07 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
22.05.2013 09:23:02 Marek Kidawski Dodany załącznik Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi do artykułu Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
22.05.2013 09:20:56 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
21.05.2013 11:17:30 Marek Kidawski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 228/13 z dnia 10 maja 2013r.
21.05.2013 11:17:03 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł NR 228/13 z dnia 10 maja 2013r.
21.05.2013 11:15:13 Marek Kidawski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 227/13 z dnia 10 maja 2013r.
21.05.2013 11:13:17 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł NR 227/13 z dnia 10 maja 2013r.
21.05.2013 11:10:04 Marek Kidawski Usunięto artykuł NR 227/13 z dnia 30 kwietnia 2013r. z kategorii Kadencja 2010 - 2014
21.05.2013 11:09:06 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł
21.05.2013 11:07:19 Marek Kidawski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 225/13 z dnia 30 kwietnia 2013r.
21.05.2013 11:05:26 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł NR 225/13 z dnia 30 kwietnia 2013r.
16.05.2013 13:36:03 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Załącznik nr 11 - Przedmiar robót do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
16.05.2013 13:35:40 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Załącznik nr 10 - STWiOR do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
16.05.2013 13:34:56 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Projekt techniczny - Mapa do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
16.05.2013 13:34:04 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Projekt techniczny do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
16.05.2013 13:33:29 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik SIWZ + załączniki od 1 do 7,9 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
16.05.2013 13:32:46 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
15.05.2013 08:52:49 Marek Kidawski Edytowano artykuł Obwieszcznie Wojewody Łódzkiego
15.05.2013 08:51:13 Marek Kidawski Dodany załącznik Decyzja Nr 26/2013 do artykułu Obwieszcznie Wojewody Łódzkiego
15.05.2013 08:48:18 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Obwieszcznie Wojewody Łódzkiego
14.05.2013 10:44:53 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Sędziejowice, działka nr 381/2
bip_menu_bottom