bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
Data Redaktor Zmiana
04.03.2011 08:03:43 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR IV/20/11 z dnia 24.02.2011 r.
04.03.2011 08:01:48 Urszula Pasowska Dodany załącznik zał.nr 2 do uchwały do artykułu NR IV/19/11 z dnia 24.02.2011 r.
04.03.2011 08:01:20 Urszula Pasowska Dodany załącznik zał.nr 1 do uchwały do artykułu NR IV/19/11 z dnia 24.02.2011 r.
04.03.2011 08:00:38 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR IV/19/11 z dnia 24.02.2011 r.
04.03.2011 08:00:01 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR IV/19/11 z dnia 24.02.2011 r.
02.03.2011 11:00:10 Dariusz Matuszkiewicz Z kategorii Budżet do kategorii Rok 2010 został przeniesiony artykuł Uchwała NR XXXIII/213/10 z dnia 29.04.2010 r.
02.03.2011 10:59:54 Dariusz Matuszkiewicz Z kategorii Budżet do kategorii Rok 2010 został przeniesiony artykuł NR XXXI/195/10 z dnia 26.02.2010 r.
02.03.2011 10:58:41 Dariusz Matuszkiewicz Z kategorii Budżet do kategorii Rok 2010 został przeniesiony artykuł Uchwała NR XXX/193/10 z dnia 28.01.2010 r.
02.03.2011 10:58:20 Dariusz Matuszkiewicz Z kategorii Budżet do kategorii Rok 2010 został przeniesiony artykuł Uchwała NR XXX/192/10 z dnia 28.01.2010 r.
02.03.2011 07:21:15 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem do artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
02.03.2011 07:20:05 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Wzór wniosku do artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
02.03.2011 07:19:37 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
02.03.2011 07:19:17 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
01.03.2011 13:52:03 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. Zdrowotnych do artykułu Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
01.03.2011 13:51:31 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Wniosek o przyznanie zdrowotnej do artykułu Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
01.03.2011 13:23:55 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Wzór wniosku do artykułu Regulamin udzielania pomocy o charakterze socjalnym
01.03.2011 13:08:09 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym do artykułu Regulamin udzielania pomocy o charakterze socjalnym
01.03.2011 12:17:51 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Zarządzenie w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zasad i trybu pracy do artykułu Regulamin udzielania pomocy o charakterze socjalnym
01.03.2011 12:16:01 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym do artykułu Regulamin udzielania pomocy o charakterze socjalnym
01.03.2011 12:14:49 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym do artykułu Regulamin udzielania pomocy o charakterze socjalnym
01.03.2011 12:01:14 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Uchwała w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym do artykułu Regulamin udzielania pomocy o charakterze socjalnym
01.03.2011 11:59:59 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Regulamin udzielania pomocy o charakterze socjalnym
01.03.2011 11:59:35 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Regulamin udzielania pomocy o charakterze socjalnym
01.03.2011 11:08:56 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
01.03.2011 11:07:55 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
01.03.2011 11:02:05 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
01.03.2011 08:45:25 Urszula Pasowska Dodany załącznik Kotarski Jerzy - Wójt Gminy do artykułu I oświadczenie majątkowe za 2010 r.Wójta Gminy Sędziejowice złożone w ciągu 30 dni od dnia ślubowania
01.03.2011 08:44:54 Urszula Pasowska Usunięty załącznik Kotarski Jerzy - Wójt Gminy z artykułu I oświadczenie majątkowe za 2010 r.Wójta Gminy Sędziejowice złożone w ciągu 30 dni od dnia ślubowania
01.03.2011 08:43:44 Urszula Pasowska Dodany załącznik Kotarski Jerzy - Wójt Gminy do artykułu I oświadczenie majątkowe za 2010 r.Wójta Gminy Sędziejowice złożone w ciągu 30 dni od dnia ślubowania
01.03.2011 08:42:41 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł I oświadczenie majątkowe za 2010 r.Wójta Gminy Sędziejowice złożone w ciągu 30 dni od dnia ślubowania
01.03.2011 08:38:25 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 24/11 z dnia 14 stycznia 2011 r.
01.03.2011 08:36:17 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
01.03.2011 08:31:17 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu Nr 28/11 z dnia 31 stycznia 2011 r.
01.03.2011 08:30:59 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł Nr 28/11 z dnia 31 stycznia 2011 r.
01.03.2011 08:28:27 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu Nr 27/11 z dnia 28 stycznia 2011 r.
01.03.2011 08:27:32 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł Nr 27/11 z dnia 28 stycznia 2011 r.
01.03.2011 08:26:30 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu Nr 26/11 z dnia 25 stycznia 2011 r.
01.03.2011 08:25:33 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł Nr 26/11 z dnia 25 stycznia 2011 r.
01.03.2011 08:22:50 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu Nr 361/10 z dnia 29.11.2010 r.
01.03.2011 08:21:42 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł Nr 361/10 z dnia 29.11.2010 r.
01.03.2011 08:15:52 Urszula Pasowska Dodany załącznik Ułański Wacław - przewodniczący rady gminy do artykułu I-sze oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2010 r. złożone w 30 dni od złożenia ślubowania
01.03.2011 08:15:18 Urszula Pasowska Dodany załącznik Porada Monika Agata do artykułu I-sze oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2010 r. złożone w 30 dni od złożenia ślubowania
01.03.2011 08:14:42 Urszula Pasowska Dodany załącznik Pawłowski Krzysztof do artykułu I-sze oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2010 r. złożone w 30 dni od złożenia ślubowania
01.03.2011 08:14:08 Urszula Pasowska Dodany załącznik Okupiński Marek do artykułu I-sze oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2010 r. złożone w 30 dni od złożenia ślubowania
01.03.2011 08:13:46 Urszula Pasowska Dodany załącznik Krawczyk Waldemar do artykułu I-sze oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2010 r. złożone w 30 dni od złożenia ślubowania
01.03.2011 08:13:22 Urszula Pasowska Dodany załącznik Kowalski Sylwester do artykułu I-sze oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2010 r. złożone w 30 dni od złożenia ślubowania
01.03.2011 08:12:44 Urszula Pasowska Dodany załącznik Kopeć Anna Urszula do artykułu I-sze oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2010 r. złożone w 30 dni od złożenia ślubowania
01.03.2011 08:12:16 Urszula Pasowska Dodany załącznik Kocik Teresa Genowefa do artykułu I-sze oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2010 r. złożone w 30 dni od złożenia ślubowania
01.03.2011 08:11:37 Urszula Pasowska Dodany załącznik Jabłoński Andrzej do artykułu I-sze oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2010 r. złożone w 30 dni od złożenia ślubowania
01.03.2011 08:10:53 Urszula Pasowska Dodany załącznik Dzierżawski Jarosław Zbigniew do artykułu I-sze oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2010 r. złożone w 30 dni od złożenia ślubowania
bip_menu_bottom