bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221
Data Redaktor Zmiana
14.05.2010 14:06:00 Urszula Pasowska Dodany załącznik zarządzenie w sprawie przyznania dotacji do artykułu Ogłoszenie
14.05.2010 14:05:13 Urszula Pasowska Dodany załącznik zarządzenie w sprawie przyznania dotacji do artykułu Ogłoszenie o konkursie
14.05.2010 12:42:50 Urszula Pasowska Dodany załącznik Zawadzki Krzysztof - Kierownik Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Sędziejowicach do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2009 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
14.05.2010 12:41:48 Urszula Pasowska Dodany załącznik Krakowiak Stanisław - Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2009 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
14.05.2010 12:40:42 Urszula Pasowska Dodany załącznik Kalwińska Halina - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2009 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
14.05.2010 12:39:44 Urszula Pasowska Dodany załącznik Jaworski Krzysztof - Dyrektor Zespołu Szkół w Marzeninie do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2009 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
14.05.2010 12:38:35 Urszula Pasowska Dodany załącznik Brożyński Grzegorz - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2009 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
14.05.2010 12:37:14 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł Oświadczenia majątkowe za 2009 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
14.05.2010 12:36:04 Urszula Pasowska Dodany załącznik Tralewski Sławomir - Sekretarz Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2009 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
14.05.2010 12:35:21 Urszula Pasowska Dodany załącznik Oleszczak Alina - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2009 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
14.05.2010 12:33:09 Urszula Pasowska Dodany załącznik Grecki Jan - Kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2009 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
14.05.2010 12:32:05 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł Oświadczenia majątkowe za 2009 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
14.05.2010 12:30:32 Urszula Pasowska Usunięto artykuł Oświadczenia majątkowe za 2009 r. z kategorii Pracownicy Urzędu
14.05.2010 12:28:06 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł
14.05.2010 12:17:35 Urszula Pasowska Dodany załącznik Ułański Wacław do artykułu Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2009 r.
14.05.2010 12:17:06 Urszula Pasowska Dodany załącznik Tokarek Stanisław do artykułu Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2009 r.
14.05.2010 12:16:31 Urszula Pasowska Dodany załącznik Sobala Władysław do artykułu Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2009 r.
14.05.2010 12:15:48 Urszula Pasowska Dodany załącznik Płóciennik Zbigniew do artykułu Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2009 r.
14.05.2010 12:15:08 Urszula Pasowska Dodany załącznik Pawłowski Krzysztof do artykułu Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2009 r.
14.05.2010 12:14:33 Urszula Pasowska Dodany załącznik Okupiński Marek do artykułu Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2009 r.
14.05.2010 12:13:54 Urszula Pasowska Dodany załącznik Krawczyk Waldemar do artykułu Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2009 r.
14.05.2010 12:13:21 Urszula Pasowska Dodany załącznik Karasiński Mieczysław do artykułu Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2009 r.
14.05.2010 12:12:49 Urszula Pasowska Dodany załącznik Kałuda Paweł do artykułu Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2009 r.
14.05.2010 12:12:24 Urszula Pasowska Dodany załącznik Jakubowski Andrzej do artykułu Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2009 r.
14.05.2010 12:11:49 Urszula Pasowska Dodany załącznik Jabłoński Andrzej do artykułu Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2009 r.
14.05.2010 12:09:19 Urszula Pasowska Dodany załącznik Bartczak Marek do artykułu Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2009 r.
14.05.2010 12:08:38 Urszula Pasowska Dodany załącznik Bartczak Jarosław do artykułu Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2009 r.
14.05.2010 12:08:10 Urszula Pasowska Dodany załącznik Angerman Daniel do artykułu Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2009 r.
14.05.2010 12:07:37 Urszula Pasowska Usunięty załącznik treść oświadczenia z artykułu Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2009 r.
14.05.2010 12:07:34 Urszula Pasowska Usunięty załącznik treść oświadczenia z artykułu Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2009 r.
14.05.2010 12:07:30 Urszula Pasowska Usunięty załącznik treść oświadczenia z artykułu Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2009 r.
14.05.2010 12:06:11 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść oświadczenia do artykułu Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2009 r.
14.05.2010 12:05:39 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść oświadczenia do artykułu Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2009 r.
14.05.2010 12:04:10 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść oświadczenia do artykułu Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2009 r.
14.05.2010 12:02:35 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2009 r.
14.05.2010 12:02:00 Urszula Pasowska Usunięto artykuł oświadczenie majątkowe z kategorii Radni
14.05.2010 12:01:53 Urszula Pasowska Usunięto artykuł oświadczenie majątkowe z kategorii Radni
14.05.2010 12:01:50 Urszula Pasowska Usunięto artykuł oświadczenie majątkowe z kategorii Radni
14.05.2010 11:55:51 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść oświadczenia do artykułu
14.05.2010 11:55:14 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł
14.05.2010 11:54:00 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść oświadczenia do artykułu
14.05.2010 11:53:36 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł
14.05.2010 11:50:35 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść oświadczenia do artykułu
14.05.2010 11:49:44 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł
14.05.2010 06:57:06 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
14.05.2010 06:56:53 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
11.05.2010 11:41:29 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu Nr 299/10 z dnia 7.05.2010 r.
11.05.2010 11:41:13 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł Nr 299/10 z dnia 7.05.2010 r.
11.05.2010 11:39:03 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu Nr 298/10 z dnia 5.05.2010 r.
11.05.2010 11:38:47 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł Nr 298/10 z dnia 5.05.2010 r.
bip_menu_bottom