bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221
Data Redaktor Zmiana
25.01.2019 11:25:58 Grażyna Stankiewicz Dodany nowy artykuł Plan postepowań o udzielenie zamówien publicznych na 2019 r.
24.01.2019 12:20:18 Adam Świerczyński Edytowano artykuł NR 10/18 z dnia 17 stycznia 2019 r.
24.01.2019 12:18:50 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu projekt uchwały 7
24.01.2019 12:18:44 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł projekt uchwały 7
24.01.2019 12:18:13 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu projekt uchwały 6
24.01.2019 12:18:03 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł projekt uchwały 6
24.01.2019 12:17:29 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu projekt uchwały 5
24.01.2019 12:17:19 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł projekt uchwały 5
24.01.2019 12:16:13 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu projekt uchwały 4
24.01.2019 12:16:03 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł projekt uchwały 4
24.01.2019 12:15:30 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu projekt uchwały 3
24.01.2019 12:15:24 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł projekt uchwały 3
24.01.2019 12:14:55 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu projekt uchwały 2
24.01.2019 12:14:48 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł projekt uchwały 2
24.01.2019 12:14:13 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu projekt uchwały 1
24.01.2019 12:12:24 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł projekt uchwały 1
23.01.2019 14:17:56 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice, w miejscowościach Bilew i Marzenin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
23.01.2019 14:17:50 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice, w miejscowościach Bilew i Marzenin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
23.01.2019 14:17:34 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice, w miejscowościach Bilew i Marzenin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
23.01.2019 14:17:30 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice, w miejscowościach Bilew i Marzenin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
23.01.2019 14:17:12 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice, w miejscowościach Bilew i Marzenin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
23.01.2019 14:05:20 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr I/3/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 22 stycznia 2019 roku
23.01.2019 14:04:53 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Uchwała Nr I/3/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 22 stycznia 2019 roku
23.01.2019 12:50:41 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść uchwały do artykułu UCHWAŁA NR III/30/18 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 grudnia 2018 r.
23.01.2019 12:50:12 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR III/30/18 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 grudnia 2018 r.
23.01.2019 12:32:25 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia do artykułu NR 11/19 z dnia 21 sytcznia 2019 r.
23.01.2019 12:31:59 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR 11/19 z dnia 21 sytcznia 2019 r.
23.01.2019 12:29:21 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR 10/18 z dnia 17 stycznia 2019 r.
23.01.2019 12:27:54 Adam Świerczyński Dodany załącznik Władysław Kraszewski - radny - wyjaśnienia do artykułu Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy złożone przed upływem kadencji 2014-2018
23.01.2019 12:27:33 Adam Świerczyński Dodany załącznik Sylwia Rafaela Rozwód - Radna Gminy Sędziejowice - Wyjaśnienia do artykułu Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy złożone przed upływem kadencji 2014-2018
23.01.2019 12:27:16 Adam Świerczyński Dodany załącznik Renata Kowalczyk - radna - wyjaśnienia do artykułu Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy złożone przed upływem kadencji 2014-2018
23.01.2019 12:26:40 Adam Świerczyński Dodany załącznik Marek Okupiński - radny - wyjaśnienia do artykułu Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy złożone przed upływem kadencji 2014-2018
23.01.2019 12:26:09 Adam Świerczyński Dodany załącznik Krzysztof Domowicz - radny - wyjaśnienia do artykułu Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy złożone przed upływem kadencji 2014-2018
23.01.2019 12:25:51 Adam Świerczyński Dodany załącznik Jolanta Urbaniak - radna - wyjaśnienia do artykułu Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy złożone przed upływem kadencji 2014-2018
23.01.2019 12:25:28 Adam Świerczyński Dodany załącznik Ewa Malinowska - radna - wyjaśnienia do artykułu Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy złożone przed upływem kadencji 2014-2018
23.01.2019 12:25:09 Adam Świerczyński Dodany załącznik Danuta Kardas - radna - wyjaśnienia do artykułu Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy złożone przed upływem kadencji 2014-2018
23.01.2019 12:24:52 Adam Świerczyński Dodany załącznik Anna Kopeć - radna - wyjaśnienia do artykułu Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy złożone przed upływem kadencji 2014-2018
23.01.2019 12:23:09 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
23.01.2019 12:22:40 Adam Świerczyński Dodany załącznik Dariusz Cieślak - Przewodniczący Rady Gminy - Wyjaśnienia do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
23.01.2019 12:22:08 Adam Świerczyński Usunięty załącznik z artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
23.01.2019 12:21:38 Adam Świerczyński Dodany załącznik Władysław Marek Kraszewski - Radny Gminy Sędziejowice - Wyjaśnienia do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
23.01.2019 12:21:03 Adam Świerczyński Dodany załącznik Teresa Genowefa Kocik - Radna Gminy Sędziejowice - Wyjaśnienia do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
23.01.2019 12:20:39 Adam Świerczyński Dodany załącznik Sylwia Rafaela Rozwód - Radna Gminy Sędziejowice - Wyjaśnienia do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
23.01.2019 12:20:12 Adam Świerczyński Dodany załącznik Renata Anna Kowalczyk - Radna Gminy Sędziejowice - Wyjaśnienia do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
23.01.2019 12:19:45 Adam Świerczyński Dodany załącznik Marek Franciszek Woźniak - Radny Gminy Sędziejowice - Wyjaśnienia do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
23.01.2019 12:19:10 Adam Świerczyński Dodany załącznik Krzysztof Jan Domowicz - Radny Gminy Sędziejowice - Wyjaśnienia do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
23.01.2019 12:18:43 Adam Świerczyński Dodany załącznik Jolanta Urbaniak - Radna Gminy Sędziejowice - Wyjaśnienia do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
23.01.2019 12:17:48 Adam Świerczyński Dodany załącznik Ewa Henryka Malinowska - Radna Gminy Sędziejowice - Wyjaśnienia do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
23.01.2019 12:17:29 Adam Świerczyński Dodany załącznik Danuta Krystyna Kardas - Radna Gminy Sędziejowice - Wyjasnienia do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
23.01.2019 12:17:07 Adam Świerczyński Dodany załącznik Anna Urszula Kopeć - Radna Gminy Sędziejowice - Wyjaśnienia do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
bip_menu_bottom