bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235
Data Redaktor Zmiana
29.06.2011 08:19:43 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Załącznik Nr 4 do Uchwały do artykułu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Sędziejowice
29.06.2011 08:19:24 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Załączniki Nr 2 i 3 do Uchwały do artykułu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Sędziejowice
29.06.2011 08:19:03 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Załącznik Nr 1 do Uchwały do artykułu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Sędziejowice
29.06.2011 08:18:17 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Uchwała Nr XXVI/176/09 do artykułu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Sędziejowice
29.06.2011 08:16:36 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Sędziejowice
27.06.2011 09:47:14 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Treść załącznika do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Sędziejowice
27.06.2011 09:46:34 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Sędziejowice
15.06.2011 10:51:27 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 52/11 z dnia 10 czerwca 2011 r.
15.06.2011 10:51:14 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 52/11 z dnia 10 czerwca 2011 r.
15.06.2011 10:49:39 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 50/11 z dnia 20 maja 2011 r.
15.06.2011 10:49:21 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 51/11 z dnia 25 maja 2011 r.
15.06.2011 10:48:57 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 51/11 z dnia 25 maja 2011 r.
15.06.2011 10:47:48 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 50/11 z dnia 20 maja 2011 r.
15.06.2011 10:30:56 Urszula Pasowska Dodany załącznik przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2011 r. do artykułu Otwarte konkursy ofert
15.06.2011 10:15:19 Urszula Pasowska Dodany załącznik Zawadzki Krzysztof - Kierownik Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Sędziejowicach do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2010 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
15.06.2011 10:13:54 Urszula Pasowska Dodany załącznik Magdziak Beata - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2010 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
15.06.2011 10:13:32 Urszula Pasowska Dodany załącznik Krakowiak Stanisław - Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2010 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
15.06.2011 10:12:42 Urszula Pasowska Usunięty załącznik Magdziak Beata - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach z artykułu Oświadczenia majątkowe za 2010 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
15.06.2011 10:11:31 Urszula Pasowska Dodany załącznik Magdziak Beata - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2010 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
15.06.2011 10:10:39 Urszula Pasowska Usunięty załącznik Beata Magdziak - kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach z artykułu Oświadczenia majątkowe za 2010 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
15.06.2011 10:10:31 Urszula Pasowska Dodany załącznik Beata Magdziak - kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2010 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
15.06.2011 10:09:58 Urszula Pasowska Dodany załącznik Jaworski Krzysztof - Dyrektor Zespołu Szkół w Marzeninie do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2010 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
15.06.2011 10:09:13 Urszula Pasowska Dodany załącznik Gawor Barbara - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Sędziejowicach do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2010 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
15.06.2011 10:07:52 Urszula Pasowska Dodany załącznik Brożyński Grzegorz - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2010 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
15.06.2011 10:07:20 Urszula Pasowska Dodany załącznik Andrysiak Aleksandra - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2010 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
15.06.2011 10:06:22 Urszula Pasowska Usunięty załącznik Brożyński Grzegorz - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach z artykułu Oświadczenia majątkowe za 2010 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
15.06.2011 10:05:27 Urszula Pasowska Dodany załącznik Brożyński Grzegorz - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2010 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
15.06.2011 10:03:55 Urszula Pasowska Dodany załącznik Oleszczak Alina - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2010 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
15.06.2011 10:02:46 Urszula Pasowska Dodany załącznik Grecki Jan - Kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2010 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
15.06.2011 10:01:40 Urszula Pasowska Dodany załącznik Tralewski Sławomir - Sekretarz Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2010 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
15.06.2011 10:00:57 Urszula Pasowska Dodany załącznik Gajdowicz Kazimiera - Skarbnik Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2010 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
15.06.2011 10:00:09 Urszula Pasowska Dodany załącznik Kotarski Jerzy - Wójt Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2010 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
15.06.2011 09:58:24 Urszula Pasowska Dodany załącznik Porada Monika Agata do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2010 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
15.06.2011 09:58:01 Urszula Pasowska Dodany załącznik Pawłowski Krzysztof do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2010 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
15.06.2011 09:57:37 Urszula Pasowska Dodany załącznik Okupiński Marek do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2010 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
15.06.2011 09:57:16 Urszula Pasowska Dodany załącznik Krawczyk Waldemar do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2010 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
15.06.2011 09:56:48 Urszula Pasowska Dodany załącznik Kowalski Sylwester do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2010 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
15.06.2011 09:56:23 Urszula Pasowska Dodany załącznik Kopeć Anna Urszula do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2010 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
15.06.2011 09:55:59 Urszula Pasowska Dodany załącznik Kocik Teresa Genowefa do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2010 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
15.06.2011 09:55:35 Urszula Pasowska Dodany załącznik Jabłoński Andrzej do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2010 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
15.06.2011 09:55:10 Urszula Pasowska Dodany załącznik Dzierżawski Jarosław Zbigniew do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2010 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
15.06.2011 09:54:46 Urszula Pasowska Dodany załącznik Domowicz Krzysztof Jan do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2010 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
15.06.2011 09:54:24 Urszula Pasowska Dodany załącznik Cieślak Dariusz do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2010 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
15.06.2011 09:53:37 Urszula Pasowska Dodany załącznik Bartczak Jarosław Tomasz do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2010 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
15.06.2011 09:53:15 Urszula Pasowska Dodany załącznik Balcerowiak Aleksandra Julia do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2010 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
15.06.2011 09:52:51 Urszula Pasowska Dodany załącznik Angerman Daniel do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2010 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
15.06.2011 09:52:17 Urszula Pasowska Dodany załącznik Ułański Wacław - przewodniczący rady gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2010 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
15.06.2011 09:50:13 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł Oświadczenia majątkowe za 2010 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
15.06.2011 09:49:33 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł Oświadczenia majątkowe za 2010 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
15.06.2011 09:48:26 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł Oświadczenia majątkowe za 2010 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
bip_menu_bottom