bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261
Data Redaktor Zmiana
31.10.2012 13:03:12 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik SIWZ + załączniki od 1 do 5 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
31.10.2012 13:01:16 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
31.10.2012 09:00:47 Marek Kidawski Dodany załącznik Informacje o dofinansowaniu do artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
31.10.2012 09:00:28 Marek Kidawski Usunięty załącznik Informacje o dofinansowaniu z artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
31.10.2012 08:57:29 Marek Kidawski Dodany załącznik Informacja o dofinansowaniu młodocianych do artykułu Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
31.10.2012 08:56:59 Marek Kidawski Usunięty załącznik Informacja o dofinansowaniu młodocianych z artykułu Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
30.10.2012 08:29:56 Marek Kidawski Dodany załącznik Obwieszczenie do wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sędziejowice 2012 do artykułu OBWIESZCZENIE
30.10.2012 08:27:47 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE
30.10.2012 08:06:52 Marek Kidawski Edytowano artykuł Wykaz uchwał Rady Gminy w kadencji 2010 -2014
30.10.2012 07:55:46 Marek Kidawski Dodany załącznik Informacja o dofinansowaniu młodocianych do artykułu Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
30.10.2012 07:54:25 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
30.10.2012 07:49:39 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
30.10.2012 07:48:39 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
29.10.2012 12:56:04 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 190/12 z dnia 18 października 2012 r.
29.10.2012 12:55:49 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 190/12 z dnia 18 października 2012 r.
29.10.2012 12:54:06 Wiktor Komorowski Dodany załącznik formularz uwag do projektu do artykułu OGŁOSZENIE O KONSULTACJI PROGRAMU
29.10.2012 12:53:40 Wiktor Komorowski Dodany załącznik projekt programu do artykułu OGŁOSZENIE O KONSULTACJI PROGRAMU
29.10.2012 12:53:16 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść ogłoszenia do artykułu OGŁOSZENIE O KONSULTACJI PROGRAMU
29.10.2012 12:52:57 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O KONSULTACJI PROGRAMU
26.10.2012 10:05:00 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
26.10.2012 08:27:25 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Wzór wniosku do artykułu Regulamin udzielania pomocy o charakterze socjalnym
26.10.2012 08:26:54 Dariusz Matuszkiewicz Usunięty załącznik Wzór wniosku z artykułu Regulamin udzielania pomocy o charakterze socjalnym
26.10.2012 08:25:07 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym do artykułu Regulamin udzielania pomocy o charakterze socjalnym
25.10.2012 14:17:19 Marek Kidawski Dodany załącznik Ogłoszenie o nabór na stanowisko ds. informatycznych do artykułu
25.10.2012 14:16:02 Marek Kidawski Dodany załącznik Kwestionariusz dla kandydata do artykułu
25.10.2012 14:15:35 Marek Kidawski Dodany załącznik Oświadczenie do artykułu
25.10.2012 14:15:16 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł
22.10.2012 10:15:04 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 189/12 z dnia 8 października 2012 r.
22.10.2012 10:14:49 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 189/12 z dnia 8 października 2012 r.
22.10.2012 10:13:37 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 188/12 z dnia 8 października 2012 r.
22.10.2012 10:13:20 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 188/12 z dnia 8 października 2012 r.
18.10.2012 08:58:24 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Wzory dokumentów dotyczących wyborów w trakcie kadencji do organów samorządu terytorialnego
18.10.2012 08:55:38 Marek Kidawski Dodany załącznik Uchwała Rady Gminy Sędziejowice z dnia 26 września 2012 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego do artykułu Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sędziejowice, zarządzone na dzień 16 grudnia 2012 r.
18.10.2012 08:54:56 Marek Kidawski Dodany załącznik Zarządzenie Wojewody Łódzkiego z dnia 15 października 2012 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sędziejowice do artykułu Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sędziejowice, zarządzone na dzień 16 grudnia 2012 r.
18.10.2012 08:53:42 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sędziejowice, zarządzone na dzień 16 grudnia 2012 r.
15.10.2012 11:54:47 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Podule dz. nr 303/5
15.10.2012 11:49:54 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - droga gminna nr 119007E
15.10.2012 11:48:31 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
15.10.2012 11:47:26 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
15.10.2012 11:27:40 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Informacje o dofinansowaniu do artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
15.10.2012 11:27:22 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Formularz - pomoc de minimis do artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
15.10.2012 11:26:57 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Instrukcja do artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
15.10.2012 11:26:43 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem do artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
15.10.2012 11:26:15 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Wniosek o dofinansowanie do artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
15.10.2012 11:25:09 Dariusz Matuszkiewicz Usunięty załącznik Wzór wniosku z artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
15.10.2012 11:25:06 Dariusz Matuszkiewicz Usunięty załącznik Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem z artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
11.10.2012 10:20:42 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł Samodzielne stanowisko pracy ds. kontroli
11.10.2012 10:06:26 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł Jan Similak
11.10.2012 09:53:39 Wiktor Komorowski Edytowano artykuł Bogdan Grącki
11.10.2012 09:43:04 Wiktor Komorowski Edytowano artykuł Zakres kompetencji
bip_menu_bottom