bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221
Data Redaktor Zmiana
05.09.2018 11:03:32 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Informacja dotycząca wydania postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej ,,OSINY I" o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obszarze dz. ew. nr 40, obręb Osiny, Gmina Sędziejowice".
05.09.2018 11:03:23 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Informacja dotycząca wydania postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej ,,OSINY I" o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obszarze dz. ew. nr 40, obręb Osiny, Gmina Sędziejowice".
05.09.2018 11:02:54 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Informacja dotycząca wydania postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej ,,OSINY III" o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obszarze dz. ew. nr 62 obręb Osiny, Gmina Sędziejowice".
05.09.2018 11:02:44 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Informacja dotycząca wydania postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej ,,OSINY III" o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obszarze dz. ew. nr 62 obręb Osiny, Gmina Sędziejowice".
05.09.2018 11:02:01 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Informacja dotycząca wydania postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej ,,OSINY II" o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obszarze dz. ew. nr 16, 18, 439 obręb Osiny, Gmina Sędziejowice".
05.09.2018 11:01:49 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Informacja dotycząca wydania postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej ,,OSINY II" o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obszarze dz. ew. nr 16, 18, 439 obręb Osiny, Gmina Sędziejowice".
05.09.2018 11:01:23 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Informacja dotycząca wydania postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej ,,KORCZYSKA I" o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obszarze dz. ew. nr 76 obręb Korczyska, Gmina Sędziejowice".
05.09.2018 11:01:09 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Informacja dotycząca wydania postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej ,,KORCZYSKA I" o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obszarze dz. ew. nr 76 obręb Korczyska, Gmina Sędziejowice".
05.09.2018 10:45:54 Adam Świerczyński Dodany załącznik Barbara Gawor - 28-08-2018 - zakończenie pełnienia funkcji dyrektora do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2018 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
04.09.2018 09:35:54 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
04.09.2018 09:35:37 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
03.09.2018 07:24:49 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu
03.09.2018 07:23:55 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu
03.09.2018 07:21:24 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
03.09.2018 07:21:07 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
03.09.2018 07:17:17 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
03.09.2018 07:13:04 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
03.09.2018 07:10:57 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
30.08.2018 12:22:08 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna Treść Ogłoszenia do artykułu Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Zespołu Szkół Ogółnokształcących nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach
30.08.2018 12:21:08 Adam Świerczyński Z kategorii Aktualności do kategorii Praca w Urzędzie został przeniesiony artykuł Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Zespołu Szkół Ogółnokształcących nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach
30.08.2018 12:20:42 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Zespołu Szkół Ogółnokształcących nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach
28.08.2018 11:09:21 Sylwia Graczyk Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
27.08.2018 09:07:53 Adam Świerczyński Dodany załącznik Treść pisma do artykułu Informacja
27.08.2018 09:05:16 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Informacja
24.08.2018 12:36:38 Urszula Pasowska Dodany załącznik zarządzenie do artykułu NR 490/18 z dnia 24 sierpnia 2018 r.
24.08.2018 12:36:20 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 490/18 z dnia 24 sierpnia 2018 r.
24.08.2018 12:34:47 Urszula Pasowska Dodany załącznik zarządzenie do artykułu NR 489/18 z dnia 23 sierpnia 2018 r.
24.08.2018 12:34:30 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 489/18 z dnia 23 sierpnia 2018 r.
24.08.2018 12:32:23 Urszula Pasowska Dodany załącznik zarządzenie do artykułu NR 488/18 z dnia 23 sierpnia 2018 r.
24.08.2018 12:31:53 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 488/18 z dnia 23 sierpnia 2018 r.
24.08.2018 12:17:35 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
24.08.2018 12:17:21 Adam Świerczyński Usunięty załącznik z artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
24.08.2018 12:16:15 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
24.08.2018 10:46:36 Adam Świerczyński Usunięty załącznik z artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
24.08.2018 09:59:12 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
24.08.2018 09:58:50 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
24.08.2018 09:58:13 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
24.08.2018 09:36:04 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 23
24.08.2018 09:35:44 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 23
23.08.2018 21:00:34 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
23.08.2018 21:00:19 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
21.08.2018 13:15:04 Urszula Pasowska Dodany załącznik zarządzenie do artykułu NR 487/18 z dnia 20 sierpnia 2018 r.
21.08.2018 13:14:44 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 487/18 z dnia 20 sierpnia 2018 r.
21.08.2018 13:12:53 Urszula Pasowska Dodany załącznik zarządzenie do artykułu NR 486/18 z dnia 20 sierpnia 2018 r.
21.08.2018 13:12:05 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 486/18 z dnia 20 sierpnia 2018 r.
21.08.2018 13:09:23 Urszula Pasowska Usunięto artykuł NR 487/18 z dnia 20 sierpnia 2018 r. z kategorii Kadencja 2014 - 2018
21.08.2018 13:08:33 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł
21.08.2018 13:01:37 Urszula Pasowska Dodany załącznik zarządzenie do artykułu NR 485/18 z dnia 20 sierpnia 2018 r.
21.08.2018 13:01:11 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 485/18 z dnia 20 sierpnia 2018 r.
21.08.2018 12:57:31 Urszula Pasowska Dodany załącznik obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 21 sierpnia 2018 r.
bip_menu_bottom