bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235
Data Redaktor Zmiana
23.11.2011 09:31:06 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 116/11 z dnia 16 listopada 2011 r.
23.11.2011 09:29:43 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 115/11 z dnia 16 listopada 2011 r.
23.11.2011 09:29:24 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 115/11 z dnia 16 listopada 2011 r.
23.11.2011 09:28:09 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 114/11 z dnia 10 listopada 2011 r.
23.11.2011 09:27:51 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 114/11 z dnia 10 listopada 2011 r.
23.11.2011 09:26:55 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 113/11 z dnia 8 listopada 2011 r.
23.11.2011 09:26:37 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 113/11 z dnia 8 listopada 2011 r.
23.11.2011 09:25:40 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 112/11 z dnia 8 listopada 2011 r.
23.11.2011 09:25:24 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 112/11 z dnia 8 listopada 2011 r.
23.11.2011 09:24:23 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 111/11 z dnia 4 listopada 2011 r.
23.11.2011 09:24:07 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 111/11 z dnia 4 listopada 2011 r.
23.11.2011 09:22:59 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 110/11 z dnia 4 listopada 2011 r.
23.11.2011 09:22:33 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 110/11 z dnia 4 listopada 2011 r.
23.11.2011 09:21:34 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 109/11 z dnia 4 listopada 2011 r.
23.11.2011 09:15:40 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 109/11 z dnia 4 listopada 2011 r.
23.11.2011 09:11:45 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 108/11 z dnia 31 października 2011 r.
23.11.2011 09:10:41 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 107/11 z dnia 31 października 2011 r.
23.11.2011 09:10:24 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 107/11 z dnia 31 października 2011 r.
23.11.2011 09:08:41 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 106/11 z dnia 31 października 2011 r.
23.11.2011 09:05:30 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 85/11 z dnia 22 września 2011 r.
23.11.2011 09:04:57 Urszula Pasowska Edytowano artykuł NR 85/11 z dnia 22 września 2011 r.
16.11.2011 12:32:38 Urszula Pasowska Dodany załącznik projekt uchwały-7 do artykułu projekt uchwały - 7
16.11.2011 12:32:12 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł projekt uchwały - 7
16.11.2011 12:31:01 Urszula Pasowska Dodany załącznik projekt uchwały-6 do artykułu projekt uchwały - 6
16.11.2011 12:30:32 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł projekt uchwały - 6
16.11.2011 12:29:37 Urszula Pasowska Dodany załącznik projekt uchwały - 5 do artykułu projekt uchwały - 5
16.11.2011 12:29:15 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł projekt uchwały - 5
16.11.2011 12:26:27 Urszula Pasowska Dodany załącznik projekt uchwały - 4 do artykułu projekt uchwały - 4
16.11.2011 12:25:58 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł projekt uchwały - 4
16.11.2011 12:24:26 Urszula Pasowska Edytowano artykuł projekt uchwały-2
16.11.2011 12:23:25 Urszula Pasowska Edytowano artykuł projekt uchwały-1
16.11.2011 12:21:56 Urszula Pasowska Dodany załącznik projekt uchwały-3 do artykułu projekt uchwały - 3
16.11.2011 12:21:04 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł projekt uchwały - 3
16.11.2011 12:18:44 Urszula Pasowska Dodany załącznik projekt uchwały-2 do artykułu projekt uchwały-2
16.11.2011 12:18:14 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł projekt uchwały-2
16.11.2011 12:17:25 Urszula Pasowska Dodany załącznik Projekt uchwały - 1 do artykułu projekt uchwały-1
16.11.2011 12:16:10 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł projekt uchwały-1
16.11.2011 09:51:40 Urszula Pasowska Dodany załącznik Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2010 - 2015 do artykułu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach
16.11.2011 09:47:08 Urszula Pasowska Dodany załącznik Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych do artykułu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach
16.11.2011 09:45:28 Urszula Pasowska Dodany załącznik zmiany w statucie z dnia 29.06.2009 r. do artykułu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach
16.11.2011 09:44:51 Urszula Pasowska Dodany załącznik zmiany w statucie z dnia 28.06.2007 r. do artykułu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach
16.11.2011 09:43:01 Urszula Pasowska Dodany załącznik uchwała zmieniająca uchwałę nr IV/24/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 24 lutego 2011 r. do artykułu Środowiskowy Dom Samopomocy
16.11.2011 09:40:56 Urszula Pasowska Dodany załącznik utworzenie i nadanie statutu ŚDS w Sędziejowicach do artykułu Środowiskowy Dom Samopomocy
16.11.2011 09:34:44 Urszula Pasowska Dodany załącznik zmiany w statucie z dnia 30.09.2008 r. do artykułu Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziejowicach
16.11.2011 09:33:42 Urszula Pasowska Dodany załącznik zmiany w statucie z dnia 28.12.2006 r. do artykułu Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziejowicach
16.11.2011 09:32:41 Urszula Pasowska Dodany załącznik zmiana w statucie z dnia 29.04.2004 r. do artykułu Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziejowicach
16.11.2011 09:31:07 Urszula Pasowska Dodany załącznik zmiany w statucie z dnia 28.12.2001 r. do artykułu Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziejowicach
16.11.2011 09:30:09 Urszula Pasowska Dodany załącznik Przekształcenie GOZ w Sędziejowicach w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej do artykułu Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziejowicach
10.11.2011 12:43:49 Urszula Pasowska Dodany załącznik mapa do artykułu NR IX/79/11 z dnia 21.10.2011 r.
10.11.2011 12:42:48 Urszula Pasowska Dodany załącznik mapa do artykułu NR IX/78/11 z dnia 21.10.2011 r.
bip_menu_bottom