bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289
Data Redaktor Zmiana
20.07.2015 09:15:03 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 92/15 z dnia 17 lipca 2015 r.
20.07.2015 09:14:46 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 92/15 z dnia 17 lipca 2015 r.
20.07.2015 09:13:44 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 91/15 z dnia 17 lipca 2015 r.
20.07.2015 09:13:23 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 91/15 z dnia 17 lipca 2015 r.
20.07.2015 09:12:29 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 90/15 z dnia 16 lipca 2015 r.
20.07.2015 09:12:15 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 90/15 z dnia 16 lipca 2015 r.
20.07.2015 09:11:10 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 89/15 z dnia 16 lipca 2015 r.
20.07.2015 09:10:52 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 89/15 z dnia 16 lipca 2015 r.
20.07.2015 09:09:07 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 88/15 z dnia 13 lipca 2015 r.
20.07.2015 09:08:47 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 88/15 z dnia 13 lipca 2015 r.
20.07.2015 09:07:39 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 87/15 z dnia 13 lipca 2015 r.
20.07.2015 09:07:19 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 87/15 z dnia 13 lipca 2015 r.
20.07.2015 09:06:15 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 86/15 z dnia 3 lipca 2015 r.
17.07.2015 12:04:20 Wiktor Komorowski Dodany załącznik sprawozdanie do artykułu Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 r.
17.07.2015 12:03:54 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 r.
16.07.2015 11:25:31 Wiktor Komorowski Dodany załącznik korekta - D. Cieslak do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2014 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
16.07.2015 11:22:22 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 74/15 z dnia 22 czerwca 2015 r.
16.07.2015 11:21:07 Wiktor Komorowski Edytowano artykuł NR 74/15 z dnia 22 czerwca 2015 r.
16.07.2015 11:17:55 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 85/15 w dnia 3 lipca 2015 r.
16.07.2015 11:17:40 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 85/15 w dnia 3 lipca 2015 r.
16.07.2015 11:15:48 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 84/15 w dnia 1 lipca 2015 r.
16.07.2015 11:15:31 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 84/15 w dnia 1 lipca 2015 r.
16.07.2015 11:14:18 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 83/15 z dnia 1 lipca 2015 r.
16.07.2015 11:13:55 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 83/15 z dnia 1 lipca 2015 r.
16.07.2015 11:09:56 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 82/15 z dnia 30 czerwca 2015 r.
16.07.2015 11:09:39 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 82/15 z dnia 30 czerwca 2015 r.
16.07.2015 11:08:33 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 81/15 z dnia 29 czerwca 2015 r.
16.07.2015 11:08:16 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 81/15 z dnia 29 czerwca 2015 r.
16.07.2015 11:06:56 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 80/15 z dnia 29 czerwca 2015 r.
16.07.2015 11:06:38 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 80/15 z dnia 29 czerwca 2015 r.
16.07.2015 11:05:12 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 79/15 z dnia 26 czerwca 2015 r.
16.07.2015 11:04:51 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 79/15 z dnia 26 czerwca 2015 r.
16.07.2015 09:09:17 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR X/63/15 z dnia 25 czerwca 2015 r.
16.07.2015 09:09:02 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR X/63/15 z dnia 25 czerwca 2015 r.
16.07.2015 09:06:40 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR X/62/15 z dnia 25 czerwca 2015 r.
16.07.2015 09:06:23 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR X/62/15 z dnia 25 czerwca 2015 r.
16.07.2015 09:03:09 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR X/61/15 z dnia 25 czerwca 2015 r.
16.07.2015 09:02:54 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR X/61/15 z dnia 25 czerwca 2015 r.
16.07.2015 09:01:15 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR X/59/15 z dnia 25 czerwca 2015 r.
16.07.2015 09:01:04 Wiktor Komorowski Usunięty załącznik treść zarządzenia z artykułu NR X/59/15 z dnia 25 czerwca 2015 r.
16.07.2015 09:00:50 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR X/58/15 z dnia 25 czerwca 2015 r.
16.07.2015 09:00:35 Wiktor Komorowski Usunięty załącznik treść zarządzenia z artykułu NR X/58/15 z dnia 25 czerwca 2015 r.
16.07.2015 09:00:18 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR X/57/15 z dnia 25 czerwca 2015 r.
16.07.2015 09:00:04 Wiktor Komorowski Usunięty załącznik treść zarządzenia z artykułu NR X/57/15 z dnia 25 czerwca 2015 r.
16.07.2015 08:59:51 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR X/56/15 z dnia 25 czerwca 2015 r.
16.07.2015 08:59:38 Wiktor Komorowski Usunięty załącznik treść zarządzenia z artykułu NR X/56/15 z dnia 25 czerwca 2015 r.
16.07.2015 08:59:22 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR X/55/15 z dnia 25 czerwca 2015 r.
16.07.2015 08:59:04 Wiktor Komorowski Usunięty załącznik treść zarządzenia z artykułu NR X/55/15 z dnia 25 czerwca 2015 r.
16.07.2015 08:58:31 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR X/60/15 z dnia 25 czerwca 2015 r.
16.07.2015 08:58:14 Wiktor Komorowski Usunięty załącznik treść zarządzenia z artykułu NR X/60/15 z dnia 25 czerwca 2015 r.
bip_menu_bottom