bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
Data Redaktor Zmiana
07.05.2013 13:13:11 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
02.05.2013 13:07:01 Urszula Pasowska Dodany załącznik Jerzy Kotarski - Wójt Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2012 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
02.05.2013 13:06:23 Urszula Pasowska Dodany załącznik Wacław Ułański - przewodniczący do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2012 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
02.05.2013 13:04:16 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 224/13 z dnia 26 kwietnia 2013 r.
02.05.2013 13:04:02 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 224/13 z dnia 26 kwietnia 2013 r.
02.05.2013 13:02:05 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 223/13 z dnia 26 kwietnia 2013 r.
02.05.2013 13:01:50 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 223/13 z dnia 26 kwietnia 2013 r.
02.05.2013 12:59:27 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 222/13 z dnia 25 kwietnia 2013 r.
02.05.2013 12:59:15 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 222/13 z dnia 25 kwietnia 2013 r.
02.05.2013 12:57:32 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 221/13 z dnia 23 kwietnia 2013 r.
02.05.2013 12:57:17 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 221/13 z dnia 23 kwietnia 2013 r.
02.05.2013 12:55:30 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XXIV/213/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
02.05.2013 12:55:16 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XXIV/213/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
02.05.2013 12:54:08 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XXIV/212/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
02.05.2013 12:53:54 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XXIV/212/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
02.05.2013 12:52:30 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XXIV/211/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
02.05.2013 12:52:08 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XXIV/211/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
02.05.2013 12:48:53 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XXIV/210/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
02.05.2013 12:48:34 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XXIV/210/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
02.05.2013 12:45:01 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XXIV/209/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
02.05.2013 12:44:48 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XXIV/209/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
02.05.2013 12:42:36 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XXIV/208/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
02.05.2013 12:42:24 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XXIV/208/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
02.05.2013 12:40:55 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XXIV/207/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
02.05.2013 12:40:39 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XXIV/207/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
02.05.2013 12:39:40 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XXIV/206/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
02.05.2013 12:39:26 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XXIV/206/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
02.05.2013 12:37:56 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XXIV/205/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
02.05.2013 12:37:37 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XXIV/205/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
02.05.2013 12:35:36 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XXIV/204/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
02.05.2013 12:34:59 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XXIV/204/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
02.05.2013 10:25:58 Adam Świerczyński Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXIII/202/13 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Sędziejowicach do artykułu Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach
26.04.2013 10:10:05 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 26 kwietnia 2013 r.
26.04.2013 10:08:36 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 26 kwietnia 2013 r.
26.04.2013 10:07:33 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 26 kwietnia 2013 r.
25.04.2013 14:05:13 Adam Świerczyński Dodany załącznik Oświadczenie do artykułu Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze
25.04.2013 14:04:56 Adam Świerczyński Dodany załącznik Kwestionariusz dla kandydata do artykułu Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze
25.04.2013 14:03:07 Adam Świerczyński Dodany załącznik Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do artykułu Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze
25.04.2013 14:01:11 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze
25.04.2013 09:54:40 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 220/13 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
25.04.2013 09:54:27 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 220/13 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
25.04.2013 09:51:45 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 219/13 z dnia 29 marca 2013 r.
25.04.2013 09:51:27 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 219/13 z dnia 29 marca 2013 r.
25.04.2013 09:40:05 Urszula Pasowska Dodany załącznik projekt uchwały-10 do artykułu projekt uchwały - 10
25.04.2013 09:39:50 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł projekt uchwały - 10
25.04.2013 09:38:44 Urszula Pasowska Dodany załącznik projekt uchwały-9 do artykułu projekt uchwały-9
25.04.2013 09:38:26 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł projekt uchwały-9
25.04.2013 09:36:53 Urszula Pasowska Dodany załącznik projekt uchwały-8 do artykułu projekt uchwały-8
25.04.2013 09:36:33 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł projekt uchwały-8
25.04.2013 09:35:31 Urszula Pasowska Dodany załącznik projekt uchwały-7 do artykułu projekt uchwały - 7
bip_menu_bottom