bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221
Data Redaktor Zmiana
13.06.2012 08:32:04 Urszula Pasowska Dodany załącznik projekt uchwały - 4 do artykułu projekt uchwały - 4
13.06.2012 08:31:46 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł projekt uchwały - 4
13.06.2012 08:30:55 Urszula Pasowska Dodany załącznik projekt uchwały-3 do artykułu projekt uchwały - 3
13.06.2012 08:30:28 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł projekt uchwały - 3
13.06.2012 08:28:56 Urszula Pasowska Dodany załącznik projekt uchwały-2 do artykułu projekt uchwały - 2
13.06.2012 08:28:36 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł projekt uchwały - 2
13.06.2012 08:27:14 Urszula Pasowska Dodany załącznik Projekt uchwały - 1 do artykułu projekt uchwały-1
13.06.2012 08:26:17 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł projekt uchwały-1
11.06.2012 23:17:19 Marek Kidawski Dodany załącznik Wniosek - druk 2 do artykułu WYPRAWKA SZKOLNA 2012/2013
11.06.2012 23:17:04 Marek Kidawski Dodany załącznik Wniosek - druk 1 do artykułu WYPRAWKA SZKOLNA 2012/2013
11.06.2012 23:16:16 Marek Kidawski Dodany załącznik projekt rozporządzenia do artykułu WYPRAWKA SZKOLNA 2012/2013
11.06.2012 23:15:50 Marek Kidawski Dodany załącznik Informacja wyprawka szkolna 2012/2013 do artykułu WYPRAWKA SZKOLNA 2012/2013
11.06.2012 23:12:49 Marek Kidawski Edytowano artykuł WYPRAWKA SZKOLNA 2012/2013
11.06.2012 23:05:24 Marek Kidawski Edytowano artykuł WYPRAWKA SZKOLNA 2012/2013
11.06.2012 22:50:44 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł WYPRAWKA SZKOLNA 2012/2013
11.06.2012 12:44:19 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik SIWZ + załączniki do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
11.06.2012 11:46:04 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
06.06.2012 14:37:18 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu Zarządzenie NR 160/12 z dnia 6 czerwca 2012 r.
06.06.2012 14:37:04 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł Zarządzenie NR 160/12 z dnia 6 czerwca 2012 r.
06.06.2012 14:36:00 Urszula Pasowska Usunięto artykuł Zarządzenie NR 160/12 z dnia 6 czerwca 2012 r. z kategorii Wypoczynek
06.06.2012 13:44:22 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu
06.06.2012 13:44:02 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł
06.06.2012 08:06:09 Marek Kidawski Edytowano artykuł Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy Sędziejowice - Mirosław Potasiak
06.06.2012 07:35:27 Marek Kidawski Edytowano artykuł Adres
06.06.2012 07:34:49 Marek Kidawski Edytowano artykuł Adres
06.06.2012 07:34:33 Marek Kidawski Edytowano artykuł Adres
06.06.2012 07:33:02 Marek Kidawski Edytowano artykuł Adres
31.05.2012 08:54:30 Urszula Pasowska Dodany załącznik Krzysztof Wojciech Zawadzki - Kierownik Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Sędziejowicach do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2011 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
31.05.2012 08:52:58 Urszula Pasowska Dodany załącznik MIrosław Tadeusz Potasiak - Sekretarz Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2011 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
31.05.2012 08:52:12 Urszula Pasowska Dodany załącznik Alina Małgorzata Oleszczak - Kierowniki Urzędu Stanu Cywilnego do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2011 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
31.05.2012 08:45:00 Urszula Pasowska Dodany załącznik Sławomir Niedźwiedzki - Skarbnik Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2011 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
31.05.2012 08:42:11 Urszula Pasowska Dodany załącznik Jan Tadeusz Grecki - Kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2011 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
31.05.2012 08:39:21 Urszula Pasowska Dodany załącznik Agnieszka Katarzyna Papuga - kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Sędziejowicach do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2011 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
31.05.2012 08:38:17 Urszula Pasowska Dodany załącznik Marek Mieczysław Mroczek - kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2011 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
31.05.2012 08:38:00 Urszula Pasowska Dodany załącznik Marek Mieczysław Mroczek - kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2011 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
31.05.2012 08:37:31 Urszula Pasowska Dodany załącznik Marek Mieczysław Mroczek - kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2011 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
31.05.2012 08:36:32 Urszula Pasowska Dodany załącznik Beata Magdziak - kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2011 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
31.05.2012 08:35:00 Urszula Pasowska Dodany załącznik Krzysztof Marian Jaworski - dyrektor Zespołu Szkół w Marzeninie do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2011 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
31.05.2012 08:33:32 Urszula Pasowska Dodany załącznik Barbara Irena Gawor - dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Sędziejowicach do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2011 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
31.05.2012 08:31:57 Urszula Pasowska Dodany załącznik Grzegorz Antoni Brożyński - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2011 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
31.05.2012 08:30:14 Urszula Pasowska Dodany załącznik Aleksandra Grażyna Andrysiak - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2011 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
30.05.2012 12:51:24 Marek Kidawski Dodany załącznik Obwieszczenie w sprawie elektrowni wiatrowej w miejscowości Przymiłów do artykułu Obwieszczenie
30.05.2012 12:50:05 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
28.05.2012 13:06:52 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu Ogłoszenie z dnia 24 maja 2012 r.
28.05.2012 13:04:30 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu Ogłoszenie z dnia 24 maja 2012 r.
28.05.2012 13:04:06 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł Ogłoszenie z dnia 24 maja 2012 r.
28.05.2012 10:19:38 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
28.05.2012 10:17:26 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
28.05.2012 10:10:42 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
28.05.2012 09:45:32 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 149/12 z dnia 9 maja 2012 r.
bip_menu_bottom