bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235
Data Redaktor Zmiana
20.09.2013 08:41:28 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Rozstrzygnięcie przetargu
19.09.2013 09:39:01 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 258/13 z dnia 17 września 2013 r.
19.09.2013 09:38:43 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 258/13 z dnia 17 września 2013 r.
19.09.2013 09:35:58 Urszula Pasowska Dodany załącznik projekt uchwały-7 do artykułu projekt uchwały-7
19.09.2013 09:35:41 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł projekt uchwały-7
19.09.2013 09:33:49 Urszula Pasowska Dodany załącznik projekt uchwały-6 do artykułu projekt uchwały-6
19.09.2013 09:33:25 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł projekt uchwały-6
19.09.2013 09:30:15 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł projekt uchwały-5
19.09.2013 09:28:32 Urszula Pasowska Dodany załącznik projekt uchwały-4 do artykułu projekt uchwały-4
19.09.2013 09:28:16 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł projekt uchwały-4
19.09.2013 09:26:05 Urszula Pasowska Dodany załącznik projekt uchwały-3 do artykułu projekt uchwały-3
19.09.2013 09:25:36 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł projekt uchwały-3
19.09.2013 09:23:39 Urszula Pasowska Dodany załącznik projekt uchwały-2 do artykułu projekt uchwały-2
19.09.2013 09:23:13 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł projekt uchwały-2
19.09.2013 09:22:30 Urszula Pasowska Dodany załącznik zał. nr 2 do artykułu projekt uchwały-1
19.09.2013 09:22:17 Urszula Pasowska Dodany załącznik zał. nr 1 do artykułu projekt uchwały-1
19.09.2013 09:22:00 Urszula Pasowska Dodany załącznik projekt uchwały-1 do artykułu projekt uchwały-1
19.09.2013 09:21:40 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł projekt uchwały-1
19.09.2013 08:25:32 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
13.09.2013 08:31:31 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik SIWZ + załączniki od 1 do 6 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
12.09.2013 06:51:25 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik SIWZ + załączniki od 1 do 6 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
11.09.2013 11:49:27 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
11.09.2013 11:43:18 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
11.09.2013 11:00:25 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik SIWZ + załączniki od 1 do 8 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
11.09.2013 10:34:58 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
10.09.2013 12:58:27 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 257/13 z dnia 4 września 2013 r.
10.09.2013 12:57:54 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 257/13 z dnia 4 września 2013 r.
10.09.2013 12:55:05 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 256/13 z dnia 4 września 2013 r.
10.09.2013 12:54:41 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 256/13 z dnia 4 września 2013 r.
10.09.2013 12:53:13 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 255/13 z dnia 30 sierpnia 2013 r.
10.09.2013 12:52:55 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 255/13 z dnia 30 sierpnia 2013 r.
10.09.2013 12:51:58 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 254/13 z dnia 30 sierpnia 2013 r.
10.09.2013 12:51:33 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 254/13 z dnia 30 sierpnia 2013 r.
06.09.2013 11:15:18 Marek Kidawski Dodany załącznik SIWZ + załączniki - wersja Ms Word 2007/2010 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
06.09.2013 11:14:41 Marek Kidawski Usunięty załącznik z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
06.09.2013 11:14:32 Marek Kidawski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
05.09.2013 13:47:51 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik SIWZ + Załączniki od 1 do 5 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
05.09.2013 12:40:04 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
03.09.2013 11:20:44 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Adres Urzędu Gminy Sędziejowice
03.09.2013 08:17:43 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Strona Główna
03.09.2013 08:07:01 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Obwieszcznie Wojewody Łódzkiego
03.09.2013 08:05:57 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze
03.09.2013 08:05:34 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Zezwolenie na umieszczene urządzenia nie związanego z funkcją drogi w pasie drogowym
03.09.2013 08:04:58 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Prosba o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego
03.09.2013 08:03:12 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
03.09.2013 08:02:11 Adam Świerczyński Edytowano artykuł PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH
03.09.2013 08:01:50 Adam Świerczyński Edytowano artykuł OSTRZEŻENIE Nr 36
03.09.2013 08:01:35 Adam Świerczyński Edytowano artykuł OSTRZEŻENIE Nr 37
03.09.2013 08:01:15 Adam Świerczyński Edytowano artykuł SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
03.09.2013 08:00:26 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Wyprawka Szkolna 2013/2014
bip_menu_bottom