bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243
Data Redaktor Zmiana
19.05.2014 14:10:01 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść Obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
19.05.2014 14:09:31 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
16.05.2014 13:03:54 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
16.05.2014 11:35:26 Adam Świerczyński Dodany załącznik Wacław Ułański - Przewodniczący do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
16.05.2014 11:34:58 Adam Świerczyński Usunięty załącznik Wacław Ułański - Przewodniczący z artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
16.05.2014 11:32:08 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
16.05.2014 11:31:39 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Oświadczenia majątkowe za 2013 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
16.05.2014 11:22:14 Wiktor Komorowski Dodany załącznik informacja OKW do artykułu składy Obwodowych Komisji Wyborczych
16.05.2014 11:21:32 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł składy Obwodowych Komisji Wyborczych
15.05.2014 12:02:38 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł OSTRZEŻENIE Nr 23
15.05.2014 07:30:14 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł OSTRZEŻENIE NR 23
13.05.2014 11:24:13 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść Obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
13.05.2014 11:23:52 Adam Świerczyński Z kategorii Strona Główna do kategorii Ogłoszenia został przeniesiony artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
13.05.2014 11:23:25 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
08.05.2014 12:44:09 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść decyzji do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
08.05.2014 12:43:22 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
07.05.2014 07:14:17 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A/B
07.05.2014 07:12:48 Adam Świerczyński Dodany załącznik Wniosek o udostępnienie spisu wyborców do artykułu Wniosek o Udostępnienie spisu wyborców
07.05.2014 07:11:40 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Wniosek o Udostępnienie spisu wyborców
06.05.2014 10:05:46 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
06.05.2014 10:05:33 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
06.05.2014 08:38:24 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XXXV/283/14 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 kwietnia 2014r.
06.05.2014 08:38:19 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XXXV/283/14 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 kwietnia 2014r.
06.05.2014 08:38:13 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XXXV/283/14 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 kwietnia 2014r.
06.05.2014 08:38:08 Adam Świerczyński Usunięty załącznik z artykułu Uchwała nr XXXV/283/14 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 kwietnia 2014r.
06.05.2014 08:38:00 Adam Świerczyński Usunięty załącznik z artykułu Uchwała nr XXXV/283/14 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 kwietnia 2014r.
06.05.2014 08:37:56 Adam Świerczyński Usunięty załącznik z artykułu Uchwała nr XXXV/283/14 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 kwietnia 2014r.
06.05.2014 08:37:15 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XXXV/283/14 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 kwietnia 2014r.
06.05.2014 08:37:11 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XXXV/283/14 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 kwietnia 2014r.
06.05.2014 08:37:07 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XXXV/283/14 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 kwietnia 2014r.
06.05.2014 08:25:02 Adam Świerczyński Dodany załącznik Sylwester Kowalski - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
06.05.2014 08:24:33 Adam Świerczyński Dodany załącznik Wacław Ułański - Przewodniczący do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
06.05.2014 08:23:57 Adam Świerczyński Dodany załącznik Waldemar Krawczyk - wiceprzewodniczący Rady Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
06.05.2014 08:23:20 Adam Świerczyński Dodany załącznik Teresa Genowefa Kocik - Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
06.05.2014 08:22:42 Adam Świerczyński Dodany załącznik Marek Okupiński - wiceprzewodniczący Rady Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
06.05.2014 08:21:56 Adam Świerczyński Dodany załącznik Monika Porada - Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
06.05.2014 08:21:27 Adam Świerczyński Dodany załącznik Krzysztof Domowicz - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
06.05.2014 08:20:25 Adam Świerczyński Dodany załącznik Jacek Ruszkowski - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
06.05.2014 08:19:47 Adam Świerczyński Dodany załącznik Jarosłwa Dzierżawski - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
06.05.2014 08:18:58 Adam Świerczyński Dodany załącznik Jarosław Bartczak - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
06.05.2014 08:13:04 Adam Świerczyński Dodany załącznik Dariusz Cieślak - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
06.05.2014 08:12:39 Adam Świerczyński Dodany załącznik Daniel Angerman - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
06.05.2014 08:11:50 Adam Świerczyński Dodany załącznik Aleksandra Balcerowiak - Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
06.05.2014 08:11:09 Adam Świerczyński Dodany załącznik Anna Kopeć - Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
06.05.2014 08:10:32 Adam Świerczyński Dodany załącznik Andrzej Jabłoński - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
06.05.2014 08:09:05 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Oświadczenia majątkowe za 2013 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
05.05.2014 13:01:58 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Ogłoszenie
05.05.2014 11:48:18 Adam Świerczyński Edytowano artykuł WYKAZ SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH NA TERENIE GMINY SĘDZIEJOWICE W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU 25 MAJA 2014 R.
05.05.2014 11:45:06 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu WYKAZ SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH NA TERENIE GMINY SĘDZIEJOWICE W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU 25 MAJA 2014 R.
05.05.2014 11:44:55 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł WYKAZ SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH NA TERENIE GMINY SĘDZIEJOWICE W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU 25 MAJA 2014 R.
bip_menu_bottom