bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289
Data Redaktor Zmiana
30.05.2016 10:20:53 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna Treść Obwieszczenia do artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE
30.05.2016 10:20:18 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE
24.05.2016 09:29:14 Adam Świerczyński Dodany załącznik CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ do artykułu Nowy formularz CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1
24.05.2016 09:28:18 Adam Świerczyński Dodany załącznik Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej do artykułu Nowy formularz CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1
24.05.2016 09:27:57 Adam Świerczyński Dodany załącznik Udzielone pełnomocnictwa do artykułu Nowy formularz CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1
24.05.2016 09:27:40 Adam Świerczyński Dodany załącznik Formularz służy do dokonywania korekt w przypadku pomyłek gospodarczej. do artykułu Nowy formularz CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1
24.05.2016 09:27:07 Adam Świerczyński Dodany załącznik Informacja o rachunkach bankowych do artykułu Nowy formularz CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1
24.05.2016 09:26:27 Adam Świerczyński Dodany załącznik Wykonywana działalność gospodarcza do artykułu Nowy formularz CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1
24.05.2016 09:26:12 Adam Świerczyński Dodany załącznik Udział w spółkach cywilnych do artykułu Nowy formularz CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1
24.05.2016 09:25:44 Adam Świerczyński Usunięty załącznik CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ z artykułu Nowy formularz CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1
24.05.2016 09:25:40 Adam Świerczyński Usunięty załącznik Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej z artykułu Nowy formularz CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1
24.05.2016 09:25:36 Adam Świerczyński Usunięty załącznik Udzielone pełnomocnictwa z artykułu Nowy formularz CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1
24.05.2016 09:25:32 Adam Świerczyński Usunięty załącznik Formularz służy do dokonywania korekt w przypadku pomyłek przy wypełnianiu części wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. z artykułu Nowy formularz CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1
24.05.2016 09:25:27 Adam Świerczyński Usunięty załącznik Informacja o rachunkach bankowych z artykułu Nowy formularz CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1
24.05.2016 09:25:23 Adam Świerczyński Usunięty załącznik Wykonywana działalność gospodarcza z artykułu Nowy formularz CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1
24.05.2016 09:25:20 Adam Świerczyński Usunięty załącznik Udział w spółkach cywilnych z artykułu Nowy formularz CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1
19.05.2016 12:03:13 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 218/16 z dnia 12 maja 2016 r.
19.05.2016 12:02:56 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 218/16 z dnia 12 maja 2016 r.
19.05.2016 12:01:53 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 217/16 z dnia 12 maja 2016 r.
19.05.2016 12:00:56 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 216/16 z dnia 12 maja 2016 r.
19.05.2016 12:00:30 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 216/16 z dnia 12 maja 2016 r.
19.05.2016 08:13:43 Adam Świerczyński Dodany załącznik CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ do artykułu Nowy formularz CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1
19.05.2016 08:12:32 Adam Świerczyński Dodany załącznik Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej do artykułu Nowy formularz CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1
19.05.2016 08:11:46 Adam Świerczyński Dodany załącznik Udzielone pełnomocnictwa do artykułu Nowy formularz CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1
19.05.2016 08:11:20 Adam Świerczyński Dodany załącznik Formularz służy do dokonywania korekt w przypadku pomyłek przy wypełnianiu części wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. do artykułu Nowy formularz CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1
19.05.2016 08:10:15 Adam Świerczyński Dodany załącznik Informacja o rachunkach bankowych do artykułu Nowy formularz CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1
19.05.2016 08:09:19 Adam Świerczyński Dodany załącznik Wykonywana działalność gospodarcza do artykułu Nowy formularz CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1
19.05.2016 08:08:32 Adam Świerczyński Dodany załącznik Udział w spółkach cywilnych do artykułu Nowy formularz CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1
19.05.2016 08:07:47 Adam Świerczyński Usunięty załącznik CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ z artykułu Nowy formularz CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1
19.05.2016 08:07:42 Adam Świerczyński Usunięty załącznik Formularz służy do dokonywania korekt w przypadku pomyłek przy wypełnianiu części wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. z artykułu Nowy formularz CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1
19.05.2016 08:07:36 Adam Świerczyński Usunięty załącznik Udzielone pełnomocnictwa z artykułu Nowy formularz CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1
19.05.2016 08:07:30 Adam Świerczyński Usunięty załącznik Udział w spółkach cywilnych z artykułu Nowy formularz CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1
19.05.2016 08:07:26 Adam Świerczyński Usunięty załącznik Informacja o rachunkach bankowych z artykułu Nowy formularz CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1
19.05.2016 08:07:20 Adam Świerczyński Usunięty załącznik Wykonywana działalność gospodarcza z artykułu Nowy formularz CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1
19.05.2016 08:07:16 Adam Świerczyński Usunięty załącznik Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej z artykułu Nowy formularz CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1
19.05.2016 08:03:06 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Nowy formularz CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1
18.05.2016 12:40:06 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna Treść Obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
18.05.2016 12:39:37 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
13.05.2016 08:09:02 Marek Kidawski Dodany załącznik WNIOSEK o zezwolenie na usuniecie_przesadzenie drzew i krzewow 2016 (PDF) do artykułu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie, przesadzenie drzew i krzewów
13.05.2016 08:08:53 Marek Kidawski Usunięty załącznik WNIOSEK o zezwolenie na usuniecie_przesadzenie drzew i krzewow 2016 (PDF) z artykułu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie, przesadzenie drzew i krzewów
13.05.2016 08:08:46 Marek Kidawski Dodany załącznik WNIOSEK o zezwolenie na usuniecie_przesadzenie drzew i krzewow 2016 (Word2007-2016) do artykułu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie, przesadzenie drzew i krzewów
13.05.2016 08:08:36 Marek Kidawski Usunięty załącznik WNIOSEK o zezwolenie na usuniecie_przesadzenie drzew i krzewow 2016 (Word2007-2016) z artykułu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie, przesadzenie drzew i krzewów
13.05.2016 08:08:29 Marek Kidawski Dodany załącznik WNIOSEK o zezwolenie na usuniecie_przesadzenie drzew i krzewow 2016 (OpenDocument) do artykułu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie, przesadzenie drzew i krzewów
13.05.2016 08:08:19 Marek Kidawski Usunięty załącznik WNIOSEK o zezwolenie na usuniecie_przesadzenie drzew i krzewow 2016 (OpenDocument) z artykułu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie, przesadzenie drzew i krzewów
13.05.2016 08:03:39 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 215/16 z dnia 12 maja 2016 r.
13.05.2016 08:03:18 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 215/16 z dnia 12 maja 2016 r.
13.05.2016 08:00:34 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 214/16 z dnia 12 maja 2016 r.
13.05.2016 08:00:09 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 214/16 z dnia 12 maja 2016 r.
13.05.2016 07:58:39 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 213/16 z dnia 12 maja 2016 r.
13.05.2016 07:58:08 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 213/16 z dnia 12 maja 2016 r.
bip_menu_bottom