bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
Data Redaktor Zmiana
02.07.2014 14:02:06 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Kozuby dz. nr 428 i 429
02.07.2014 13:59:47 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Gmina Sędziejowice (działki nr 129, 391, 416, 82, 139, 187, 140, 254)
02.07.2014 13:55:12 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Kozuby Stare i Nowe, działki nr 585/9 i 585/6
02.07.2014 12:55:11 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
02.07.2014 12:54:07 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
02.07.2014 12:53:43 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Opis inwestycji do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
02.07.2014 11:59:59 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
01.07.2014 10:41:20 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Informator dla składających wnioski o przyznanie stypendium szkolnego
01.07.2014 10:41:03 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Informator dla składających wnioski o przyznanie stypendium szkolnego
01.07.2014 08:20:07 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie SKO
01.07.2014 08:19:51 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Obwieszczenie SKO
30.06.2014 09:18:26 Urszula Pasowska Dodany załącznik uchwała nr XXXVI/297/14 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sędziejowicach do artykułu Gminny Ośrodek Kultury w Sędziejowicach
30.06.2014 09:14:03 Urszula Pasowska Usunięty załącznik treść uchwały z artykułu NR XXXVI/297/14 z dnia 29 maja 2014 r.
30.06.2014 09:13:58 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XXXVI/297/14 z dnia 29 maja 2014 r.
30.06.2014 09:09:25 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XXXVII/307/14 z dnia 24 czerwca 2014 r.
30.06.2014 09:09:08 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XXXVII/307/14 z dnia 24 czerwca 2014 r.
30.06.2014 09:08:01 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XXXVII/306/14 z dnia 24 czerwca 2014 r.
30.06.2014 09:07:45 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XXXVII/306/14 z dnia 24 czerwca 2014 r.
30.06.2014 09:05:23 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XXXVII/305/14 z dnia 24 czerwca 2014 r.
30.06.2014 09:05:08 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XXXVII/305/14 z dnia 24 czerwca 2014 r.
30.06.2014 09:04:00 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XXXVII/304/14 z dnia 24 czerwca 2014 r.
30.06.2014 09:03:47 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XXXVII/304/14 z dnia 24 czerwca 2014 r.
30.06.2014 09:02:30 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XXXVII/303/14 z dnia 24 czerwca 2014 r.
30.06.2014 09:02:11 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XXXVII/303/14 z dnia 24 czerwca 2014 r.
30.06.2014 09:01:03 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XXXVII/302/14 z dnia 24 czerwca 2014 r.
30.06.2014 09:00:46 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XXXVII/302/14 z dnia 24 czerwca 2014 r.
30.06.2014 08:59:31 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XXXVII/301/14 z dnia 24 czerwca 2014 r.
30.06.2014 08:59:15 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XXXVII/301/14 z dnia 24 czerwca 2014 r.
30.06.2014 08:57:22 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XXXVII/300/14 z dnia 24 czerwca 2014 r.
30.06.2014 08:57:07 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XXXVII/300/14 z dnia 24 czerwca 2014 r.
30.06.2014 08:55:46 Urszula Pasowska Usunięto artykuł NR XXXVII/300/14 z kategorii Kadencja 2010 - 2014
30.06.2014 08:55:31 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł
30.06.2014 08:53:18 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XXXVII/299/14 z dnia 24 czerwca 2014 r.
30.06.2014 08:53:03 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XXXVII/299/14 z dnia 24 czerwca 2014 r.
30.06.2014 08:04:22 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 303/14 z dnia 27 czerwca 2014 r.
30.06.2014 08:04:04 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 303/14 z dnia 27 czerwca 2014 r.
27.06.2014 14:20:28 Adam Świerczyński Dodany załącznik Grzegorz Dębkowski - Skarbnik Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2014 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
26.06.2014 12:55:00 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik SIWZ wraz z załącznikami do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
26.06.2014 10:59:39 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
25.06.2014 09:28:28 Adam Świerczyński Dodany załącznik Aneta Derbich - Skarbnik Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2014 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
23.06.2014 13:59:35 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 302/14 z dnia 17 czerwca 2014 r.
23.06.2014 13:59:20 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 302/14 z dnia 17 czerwca 2014 r.
23.06.2014 13:58:21 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 301/14 z dnia 16 czerwca 2014 r.
23.06.2014 13:58:02 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 301/14 z dnia 16 czerwca 2014 r.
23.06.2014 09:25:21 Urszula Pasowska Dodany załącznik projekt uchwały-9 do artykułu projekt uchwały-9
23.06.2014 09:25:05 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł projekt uchwały-9
23.06.2014 09:24:15 Urszula Pasowska Dodany załącznik projekt uchwały-8 do artykułu projekt uchwały-8
23.06.2014 09:23:57 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł projekt uchwały-8
23.06.2014 09:21:56 Urszula Pasowska Dodany załącznik projekt uchwały-7 do artykułu projekt uchwały-7
23.06.2014 09:21:35 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł projekt uchwały-7
bip_menu_bottom