bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
Data Redaktor Zmiana
24.07.2014 08:53:20 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna Treść Zawiadomienia do artykułu Zawiadomienie
24.07.2014 08:51:20 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Zawiadomienie
24.07.2014 08:37:53 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach
21.07.2014 09:28:02 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik SIWZ + załączniki do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
21.07.2014 09:26:31 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
18.07.2014 13:04:51 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 307/14 z dnia 18 lipca 2014 r.
18.07.2014 13:04:32 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 307/14 z dnia 18 lipca 2014 r.
18.07.2014 13:02:52 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 306/14 z dnia 8 lipca 2014 r.
18.07.2014 13:02:34 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 306/14 z dnia 8 lipca 2014 r.
17.07.2014 12:48:59 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Rozstrzygnięcie przetargu
15.07.2014 13:21:16 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 305/14 z dnia 8 lipca 2014 r.
15.07.2014 13:20:59 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 305/14 z dnia 8 lipca 2014 r.
15.07.2014 12:52:56 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 304/14 z dnia 30 czerwca 2014 r.
15.07.2014 12:52:38 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 304/14 z dnia 30 czerwca 2014 r.
10.07.2014 14:19:43 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
10.07.2014 14:18:21 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna Treść Obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
10.07.2014 14:17:50 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
10.07.2014 06:38:49 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna Treść Obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
10.07.2014 06:38:03 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
09.07.2014 12:39:30 Adam Świerczyński Dodany załącznik Informacja ogólne do artykułu Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
09.07.2014 12:39:06 Adam Świerczyński Usunięty załącznik Informacje o dofinansowaniu młodocianych z artykułu Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
09.07.2014 12:35:40 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
09.07.2014 11:51:45 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
09.07.2014 11:44:51 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
09.07.2014 11:42:39 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
09.07.2014 11:40:08 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
09.07.2014 10:37:55 Adam Świerczyński Dodany załącznik ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO do artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
09.07.2014 10:37:37 Adam Świerczyński Dodany załącznik WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKA MŁODOCIANEGO do artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
09.07.2014 10:36:53 Adam Świerczyński Dodany załącznik OŚWIADCZENIE O KWOCIE NIE OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS do artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
09.07.2014 10:35:21 Adam Świerczyński Usunięty załącznik OŚWIADCZENIE O KWOCIE NIE OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS z artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
09.07.2014 10:34:03 Adam Świerczyński Dodany załącznik OŚWIADCZENIE O KWOCIE NIE OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS do artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
09.07.2014 10:31:47 Adam Świerczyński Dodany załącznik OŚWIADCZENIE O KWOCIE OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS do artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
09.07.2014 10:31:09 Adam Świerczyński Dodany załącznik OŚWIADCZENIE WSPÓLNIKA SPÓŁKI CYWILNEJ do artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
09.07.2014 10:30:10 Adam Świerczyński Dodany załącznik Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis do artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
09.07.2014 10:29:38 Adam Świerczyński Usunięty załącznik ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO z artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
09.07.2014 10:29:35 Adam Świerczyński Usunięty załącznik WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKA MŁODOCIANEGO z artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
09.07.2014 10:29:17 Adam Świerczyński Dodany załącznik WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKA MŁODOCIANEGO do artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
09.07.2014 10:28:07 Adam Świerczyński Dodany załącznik ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO do artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
09.07.2014 10:27:37 Adam Świerczyński Usunięty załącznik z artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
09.07.2014 10:27:34 Adam Świerczyński Usunięty załącznik z artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
09.07.2014 10:27:31 Adam Świerczyński Usunięty załącznik z artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
09.07.2014 10:27:28 Adam Świerczyński Usunięty załącznik z artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
09.07.2014 10:27:24 Adam Świerczyński Usunięty załącznik z artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
09.07.2014 10:27:21 Adam Świerczyński Usunięty załącznik z artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
09.07.2014 10:27:17 Adam Świerczyński Usunięty załącznik z artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
09.07.2014 10:17:27 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Regulamin udzielania pomocy o charakterze socjalnym
09.07.2014 10:17:16 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Regulamin udzielania pomocy o charakterze socjalnym
09.07.2014 10:16:59 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Regulamin udzielania pomocy o charakterze socjalnym
09.07.2014 10:16:41 Adam Świerczyński Usunięty załącznik Wzór wniosku z artykułu Regulamin udzielania pomocy o charakterze socjalnym
09.07.2014 10:16:06 Adam Świerczyński Usunięty załącznik Uchwała w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym z artykułu Regulamin udzielania pomocy o charakterze socjalnym
bip_menu_bottom