bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235
Data Redaktor Zmiana
28.10.2014 09:43:42 Urszula Pasowska Dodany załącznik informacja OKW do artykułu Informacje o skladach Obwodowych Komisji Wyborczych
28.10.2014 09:43:22 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł Informacje o skladach Obwodowych Komisji Wyborczych
27.10.2014 08:01:43 Adam Świerczyński Dodany załącznik Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Łasku z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu Łaskiego w wyborach do rad gmiin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Łasku z dnia 23 października 2014 r.
27.10.2014 07:58:07 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Łasku z dnia 23 października 2014 r.
25.10.2014 13:08:38 Adam Świerczyński Dodany załącznik OBWIESZCZENIE WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁODZI z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. do arty OBWIESZCZENIE WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁODZI z dnia 22 października 2014 r.
25.10.2014 13:08:08 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁODZI z dnia 22 października 2014 r.
25.10.2014 13:05:50 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Sędziejowicach z dnia 23 października 2014 r.
25.10.2014 13:05:33 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Sędziejowicach z dnia 23 października 2014 r.
25.10.2014 13:04:15 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Sędziejowicach z dnia 21 października 2014 r.
25.10.2014 13:03:58 Adam Świerczyński Edytowano artykuł OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Sędziejowicach z dnia 21 października 2014 r.
25.10.2014 13:03:32 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Sędziejowicach z dnia 21 października 2014 r.
24.10.2014 13:50:32 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
23.10.2014 10:15:49 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
23.10.2014 10:11:08 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Kozuby dz. nr 428 i 429
23.10.2014 10:05:56 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Marzenin dz. nr118/2
23.10.2014 10:04:59 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Wniosek o sydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Grabia, Sobiepany, Brzeski, Podule
23.10.2014 10:01:34 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - dz. nr 18 - Osiny
22.10.2014 14:01:07 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Rozstrzygnięcie przetargu
22.10.2014 13:36:32 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR 5/2014 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Sędziejowicach z dnia 20 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
22.10.2014 13:36:14 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR 5/2014 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Sędziejowicach z dnia 20 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
22.10.2014 13:33:19 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA Nr 4/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Sędziejowicach z dnia 20 października 2014 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych.
22.10.2014 13:32:52 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr 4/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Sędziejowicach z dnia 20 października 2014 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych.
20.10.2014 15:37:29 Adam Świerczyński Dodany załącznik INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SĘDZIEJOWICACH do artykułu INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SĘDZIEJOWICACH z dnia 20 października 2014 r.
20.10.2014 15:36:58 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SĘDZIEJOWICACH z dnia 20 października 2014 r.
20.10.2014 10:23:32 Adam Świerczyński Edytowano artykuł DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
20.10.2014 10:16:47 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
20.10.2014 10:12:40 Adam Świerczyński Edytowano artykuł DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
20.10.2014 10:07:06 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
17.10.2014 13:48:57 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik SIWZ + załączniki do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
17.10.2014 12:59:40 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
17.10.2014 12:28:44 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
17.10.2014 10:54:58 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 329/14 z dnia 16 października 2014 r.
17.10.2014 10:54:48 Urszula Pasowska Usunięty załącznik treść zarządzenia z artykułu NR 329/14 z dnia 16 października 2014 r.
17.10.2014 07:50:44 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Wizualizacja - Wybory Samorządowe 2014
16.10.2014 14:06:28 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 329/14 z dnia 16 października 2014 r.
16.10.2014 14:06:14 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 329/14 z dnia 16 października 2014 r.
15.10.2014 09:13:46 Urszula Pasowska Dodany załącznik informacja WG do artykułu Informacja Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 14 października 2014 r.
15.10.2014 09:13:24 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł Informacja Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 14 października 2014 r.
15.10.2014 08:44:54 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Rozstrzygnięcie przetargu
14.10.2014 08:22:50 Urszula Pasowska Dodany załącznik projekt uchwały-1 do artykułu projekt uchwały-1
14.10.2014 08:21:20 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł projekt uchwały-1
14.10.2014 08:08:45 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 328/14 z dnia 13 października 2014 r.
14.10.2014 08:08:31 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 328/14 z dnia 13 października 2014 r.
14.10.2014 08:05:51 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 327/14 z dnia 6 października 2014 r.
14.10.2014 08:05:31 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 327/14 z dnia 6 października 2014 r.
14.10.2014 08:03:11 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 326/14 z dnia 6 października 2014 r.
14.10.2014 08:02:55 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 326/14 z dnia 6 października 2014 r.
14.10.2014 08:00:32 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu uchwała Nr 4/2014 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 7 października 2014 r.
14.10.2014 08:00:13 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł uchwała Nr 4/2014 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 7 października 2014 r.
13.10.2014 12:18:34 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Rozstrzygnięcie przetargu
bip_menu_bottom