bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235
Data Redaktor Zmiana
27.01.2015 13:56:41 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
22.01.2015 12:40:40 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
22.01.2015 12:40:20 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
22.01.2015 12:37:02 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
22.01.2015 12:35:44 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
22.01.2015 09:33:28 Urszula Pasowska Dodany załącznik projekt uchwały-2 do artykułu projekt uchwały-2
22.01.2015 09:33:06 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł projekt uchwały-2
22.01.2015 09:26:25 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu projekt uchwały-1
22.01.2015 09:26:08 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł projekt uchwały-1
21.01.2015 11:21:17 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Załącznik nr 11 - Przedmiar robót do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
21.01.2015 11:20:33 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Załącznik nr 10 - STWiOR do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
21.01.2015 11:17:30 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Kosztorys nakładczy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
21.01.2015 11:13:08 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Projekt techniczny - Mapy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
21.01.2015 11:11:59 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Projekt techniczny - Część opisowa do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
21.01.2015 11:09:40 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik SIWZ + załączniki od 1 do 7 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
21.01.2015 11:04:55 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
21.01.2015 11:04:28 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
19.01.2015 12:03:48 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 15/15 z dnia 16 stycznia 2015 r.
19.01.2015 12:02:22 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 15/15 z dnia 16 stycznia 2015 r.
19.01.2015 12:00:56 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 14/15 z dnia 16 stycznia 2015 r.
19.01.2015 12:00:28 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 14/15 z dnia 16 stycznia 2015 r.
15.01.2015 12:44:59 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 9/14 z dnia 29 grudnia 2014 r.
15.01.2015 12:44:39 Urszula Pasowska Edytowano artykuł NR 9/14 z dnia 29 grudnia 2014 r.
14.01.2015 07:53:59 Urszula Pasowska Dodany załącznik Marek Woźniak - radny do artykułu I oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2014 r. złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
14.01.2015 07:53:24 Urszula Pasowska Dodany załącznik Jolanta Urbaniak - radna do artykułu I oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2014 r. złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
14.01.2015 07:53:01 Urszula Pasowska Dodany załącznik Stanisław Tokarek - radny do artykułu I oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2014 r. złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
14.01.2015 07:52:38 Urszula Pasowska Dodany załącznik Sylwia Rozwód - radna do artykułu I oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2014 r. złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
14.01.2015 07:52:07 Urszula Pasowska Dodany załącznik Marek Okupiński - radny do artykułu I oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2014 r. złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
14.01.2015 07:51:50 Urszula Pasowska Dodany załącznik Roman Masiera - radny do artykułu I oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2014 r. złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
14.01.2015 07:51:26 Urszula Pasowska Dodany załącznik Ewa Malinowska - radna do artykułu I oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2014 r. złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
14.01.2015 07:51:04 Urszula Pasowska Dodany załącznik Władysław Kraszewski - radny do artykułu I oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2014 r. złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
14.01.2015 07:50:09 Urszula Pasowska Dodany załącznik Renata Kowalczyk - radna do artykułu I oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2014 r. złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
14.01.2015 07:49:43 Urszula Pasowska Dodany załącznik Anna Kopeć - radna do artykułu I oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2014 r. złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
14.01.2015 07:49:27 Urszula Pasowska Dodany załącznik Teresa Kocik - radna do artykułu I oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2014 r. złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
14.01.2015 07:49:10 Urszula Pasowska Dodany załącznik Danuta Kardas - radna do artykułu I oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2014 r. złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
14.01.2015 07:48:46 Urszula Pasowska Dodany załącznik Krzysztof Domowicz - radny do artykułu I oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2014 r. złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
14.01.2015 07:48:28 Urszula Pasowska Dodany załącznik Jarosław Bartczak - radny do artykułu I oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2014 r. złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
14.01.2015 07:48:03 Urszula Pasowska Dodany załącznik Dariusz Cieślak - przewodniczący RG do artykułu I oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2014 r. złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
14.01.2015 07:46:19 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł I oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2014 r. złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
12.01.2015 11:25:13 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 13/14 z dnia 31 grudnia 2014 r.
12.01.2015 11:24:53 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 13/14 z dnia 31 grudnia 2014 r.
12.01.2015 11:23:44 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 12/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 11:23:28 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 12/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 11:22:10 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 11/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 11:21:41 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 11/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 11:20:28 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 10/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 11:19:51 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 10/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 11:16:43 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 9/14 z dnia 29 grudnia 2014 r.
12.01.2015 10:23:35 Marek Kidawski Dodany załącznik Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej do artykułu Nowy formularz CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1
12.01.2015 10:23:11 Marek Kidawski Dodany załącznik Wykonywana działalność gospodarcza do artykułu Nowy formularz CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1
bip_menu_bottom