bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221
Data Redaktor Zmiana
16.11.2018 14:48:16 Marek Kidawski Edytowano artykuł Statut Gminy Sędziejowice opublikowany w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 5026
16.11.2018 14:47:22 Marek Kidawski Edytowano artykuł Statut Gminy Sędziejowice opublikowany w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 5026
16.11.2018 14:46:16 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść uchwały.. do artykułu Statut Gminy Sędziejowice opublikowany w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 5026
16.11.2018 14:44:13 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Statut Gminy Sędziejowice opublikowany w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 5026
16.11.2018 14:28:04 Marek Kidawski Edytowano artykuł Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
16.11.2018 14:26:51 Marek Kidawski Edytowano artykuł Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
16.11.2018 14:24:48 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść obwieszczenia. do artykułu Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
16.11.2018 14:23:27 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
15.11.2018 13:38:07 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu projekt uchwały 5
15.11.2018 13:38:00 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł projekt uchwały 5
15.11.2018 13:37:31 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu projekt uchwały 4
15.11.2018 13:37:25 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł projekt uchwały 4
15.11.2018 13:36:57 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu projekt uchwały 3
15.11.2018 13:36:50 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł projekt uchwały 3
15.11.2018 13:36:14 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł projekt uchwały 2
15.11.2018 13:35:36 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu projekt uchwały 1
15.11.2018 13:35:23 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł projekt uchwały 1
15.11.2018 13:24:49 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
15.11.2018 13:24:39 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
15.11.2018 12:24:52 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik SIWZ + załączniki do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
15.11.2018 12:21:21 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
15.11.2018 07:48:18 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu I n f o r m a c j a
15.11.2018 07:47:15 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł I n f o r m a c j a
13.11.2018 11:22:35 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Ewidencja zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych
13.11.2018 11:22:07 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Ewidencja zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych
13.11.2018 11:21:46 Adam Świerczyński Usunięto artykuł Ewidencja zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych z kategorii Ewidencja zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiornik
13.11.2018 11:16:59 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu NR 512/18 z dnia 5 listopada 2018 r.
13.11.2018 11:16:43 Adam Świerczyński Edytowano artykuł NR 512/18 z dnia 5 listopada 2018 r.
13.11.2018 11:14:57 Adam Świerczyński Usunięty załącznik z artykułu NR 511/18 z dnia 31 paździenika 2018
13.11.2018 11:14:49 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu NR 511/18 z dnia 31 paździenika 2018
13.11.2018 11:14:48 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu NR 511/18 z dnia 31 paździenika 2018
13.11.2018 11:14:31 Adam Świerczyński Edytowano artykuł NR 511/18 z dnia 31 paździenika 2018
13.11.2018 11:11:58 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR 513/18 z dnia 6 listopada 2018 r.
13.11.2018 11:10:18 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR 512/18 z dnia 5 listopada 2018 r.
13.11.2018 11:10:04 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR 511/18 z dnia 31 paździenika 2018
13.11.2018 11:08:37 Adam Świerczyński Usunięty załącznik z artykułu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sędziejowice
13.11.2018 11:08:37 Adam Świerczyński Usunięty załącznik z artykułu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sędziejowice
13.11.2018 11:08:32 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sędziejowice
13.11.2018 11:08:32 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sędziejowice
13.11.2018 11:08:25 Adam Świerczyński Usunięty załącznik Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sędziejowice z artykułu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sędziejowice
08.11.2018 13:17:41 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Rozstrzygnięcie przetargu
08.11.2018 13:17:00 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Rozstrzygnięcie przetargu
08.11.2018 07:19:09 Adam Świerczyński Dodany załącznik Klauzula Informacyjna do artykułu Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Sędziejowicach
08.11.2018 07:12:11 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
08.11.2018 07:11:59 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
08.11.2018 07:09:26 Adam Świerczyński Dodany załącznik Ujednolicony Tekst Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sędziejowice do artykułu Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Sędziejowice
08.11.2018 07:08:14 Adam Świerczyński Usunięty załącznik Ujednolicony Tekst Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sędziejowice 2017 r. z artykułu Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Sędziejowice
06.11.2018 09:00:27 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Informacja dotycząca wydania postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej Bachorzyn o mocy wytwórczej do 1 MW realizowanej w północnej części działki o nr ew. 161 obręb Bachorzyn gm. Buczek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną".
06.11.2018 09:00:02 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Informacja dotycząca wydania postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej Bachorzyn o mocy wytwórczej do 1 MW realizowanej w północnej części działki o nr ew. 161 obręb Bachorzyn gm. Buczek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną".
06.11.2018 08:23:45 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu NR 506/18 z dnia 19 października 2018 r.
bip_menu_bottom