bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
Data Redaktor Zmiana
24.07.2015 07:16:16 Marek Kidawski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
24.07.2015 07:16:04 Marek Kidawski Usunięty załącznik z artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
24.07.2015 07:11:10 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść obwieszczenia znak: RW.V.6733.20.2015 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
24.07.2015 07:10:11 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
24.07.2015 06:55:07 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach
23.07.2015 12:17:38 Urszula Pasowska Dodany załącznik Wykaz placówek świadczących pomoc osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie w powiecie łaskim do artykułu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach
23.07.2015 12:14:53 Urszula Pasowska Dodany załącznik obwieszczenie WG do artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 23 lipca 2015 r.
23.07.2015 12:14:36 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 23 lipca 2015 r.
22.07.2015 14:14:07 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik do artykułu Zapytanie ofertowe
22.07.2015 14:13:07 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Pełna treść zapytania do artykułu Zapytanie ofertowe
22.07.2015 14:12:30 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Zapytanie ofertowe
22.07.2015 14:01:51 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik do artykułu Zapytanie ofertowe
22.07.2015 14:00:14 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Zapytanie ofertowe
22.07.2015 13:53:54 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Zapytanie ofertowe
22.07.2015 08:03:07 Urszula Pasowska Dodany załącznik Informacja WG do artykułu INFORMACJA WÓJTA GMINY
22.07.2015 08:00:29 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł INFORMACJA WÓJTA GMINY
20.07.2015 19:53:06 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
20.07.2015 19:52:52 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
20.07.2015 19:52:23 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
20.07.2015 09:15:03 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 92/15 z dnia 17 lipca 2015 r.
20.07.2015 09:14:46 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 92/15 z dnia 17 lipca 2015 r.
20.07.2015 09:13:44 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 91/15 z dnia 17 lipca 2015 r.
20.07.2015 09:13:23 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 91/15 z dnia 17 lipca 2015 r.
20.07.2015 09:12:29 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 90/15 z dnia 16 lipca 2015 r.
20.07.2015 09:12:15 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 90/15 z dnia 16 lipca 2015 r.
20.07.2015 09:11:10 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 89/15 z dnia 16 lipca 2015 r.
20.07.2015 09:10:52 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 89/15 z dnia 16 lipca 2015 r.
20.07.2015 09:09:07 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 88/15 z dnia 13 lipca 2015 r.
20.07.2015 09:08:47 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 88/15 z dnia 13 lipca 2015 r.
20.07.2015 09:07:39 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 87/15 z dnia 13 lipca 2015 r.
20.07.2015 09:07:19 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 87/15 z dnia 13 lipca 2015 r.
20.07.2015 09:06:15 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 86/15 z dnia 3 lipca 2015 r.
17.07.2015 12:04:20 Urszula Pasowska Dodany załącznik sprawozdanie do artykułu Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 r.
17.07.2015 12:03:54 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 r.
16.07.2015 11:25:31 Urszula Pasowska Dodany załącznik korekta - D. Cieslak do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2014 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
16.07.2015 11:22:22 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 74/15 z dnia 22 czerwca 2015 r.
16.07.2015 11:21:07 Urszula Pasowska Edytowano artykuł NR 74/15 z dnia 22 czerwca 2015 r.
16.07.2015 11:17:55 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 85/15 w dnia 3 lipca 2015 r.
16.07.2015 11:17:40 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 85/15 w dnia 3 lipca 2015 r.
16.07.2015 11:15:48 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 84/15 w dnia 1 lipca 2015 r.
16.07.2015 11:15:31 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 84/15 w dnia 1 lipca 2015 r.
16.07.2015 11:14:18 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 83/15 z dnia 1 lipca 2015 r.
16.07.2015 11:13:55 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 83/15 z dnia 1 lipca 2015 r.
16.07.2015 11:09:56 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 82/15 z dnia 30 czerwca 2015 r.
16.07.2015 11:09:39 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 82/15 z dnia 30 czerwca 2015 r.
16.07.2015 11:08:33 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 81/15 z dnia 29 czerwca 2015 r.
16.07.2015 11:08:16 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 81/15 z dnia 29 czerwca 2015 r.
16.07.2015 11:06:56 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 80/15 z dnia 29 czerwca 2015 r.
16.07.2015 11:06:38 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 80/15 z dnia 29 czerwca 2015 r.
16.07.2015 11:05:12 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 79/15 z dnia 26 czerwca 2015 r.
bip_menu_bottom