bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282
Data Redaktor Zmiana
03.08.2020 10:02:20 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia. do artykułu NR 177/20 z dnia 30 lipca 2020 r.
03.08.2020 10:01:59 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 177/20 z dnia 30 lipca 2020 r.
03.08.2020 09:55:35 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia. do artykułu NR 176/20 z dnia 27 lipca 2020 r.
03.08.2020 09:55:21 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 176/20 z dnia 27 lipca 2020 r.
03.08.2020 09:52:07 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia. do artykułu NR 175/20 z dnia 22 lipca 2020 r.
03.08.2020 09:51:22 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 175/20 z dnia 22 lipca 2020 r.
03.08.2020 09:45:13 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia. do artykułu NR 174/20 z dnia 20 lipca 2020 r.
03.08.2020 09:45:03 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 174/20 z dnia 20 lipca 2020 r.
03.08.2020 08:40:20 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia. do artykułu NR 173/20 z dnia 13 lipca 2020 r.
03.08.2020 08:40:00 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 173/20 z dnia 13 lipca 2020 r.
31.07.2020 12:13:25 Michał Ułański Edytowano artykuł Platforma zakupowa
31.07.2020 12:12:47 Michał Ułański Edytowano artykuł Platforma zakupowa
31.07.2020 12:12:00 Michał Ułański Dodany nowy artykuł Platforma zakupowa
31.07.2020 10:51:42 Marek Kidawski Dodany załącznik Obwieszczenie str.2 do artykułu Obwieszczenie
31.07.2020 10:51:33 Marek Kidawski Dodany załącznik Obwieszczenie str.1 do artykułu Obwieszczenie
31.07.2020 10:50:41 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
30.07.2020 14:20:19 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść obwieszczenia. do artykułu Obwieszczenie
30.07.2020 14:19:51 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
30.07.2020 14:19:14 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść obwieszczenia. do artykułu Obwieszczenie
30.07.2020 14:17:22 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
29.07.2020 12:25:10 Sylwia Jaworska Dodany załącznik Informacja do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
28.07.2020 09:36:44 Michał Ułański Dodany załącznik Zestawienie zmian w funduszu jednostki do artykułu Urząd Gminy Sędziejowice
28.07.2020 09:36:38 Michał Ułański Dodany załącznik Rachunek zysków i strat jednostki(wariant porównawczy) do artykułu Urząd Gminy Sędziejowice
28.07.2020 09:36:09 Michał Ułański Dodany załącznik Bilans jednostki budżetowej do artykułu Urząd Gminy Sędziejowice
28.07.2020 09:35:52 Michał Ułański Dodany nowy artykuł Urząd Gminy Sędziejowice
28.07.2020 09:32:38 Michał Ułański Edytowano artykuł Gmina Sędziejowice
28.07.2020 09:32:24 Michał Ułański Dodany załącznik Zestawienie zmian w funduszu jednostki do artykułu Gmina Sędziejowice
28.07.2020 09:31:59 Michał Ułański Dodany załącznik Informacja dodatkowa do artykułu Gmina Sędziejowice
28.07.2020 09:31:29 Michał Ułański Dodany załącznik Bilans zysków i strat jednostki (wariant porównawczy ) do artykułu Gmina Sędziejowice
28.07.2020 09:31:21 Michał Ułański Dodany załącznik Bilans jednostki terytorialnej i samorządowego zakładu budżetowego do artykułu Gmina Sędziejowice
28.07.2020 09:30:39 Michał Ułański Dodany nowy artykuł Gmina Sędziejowice
28.07.2020 08:09:55 Michał Ułański Dodany załącznik Pełna treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie
28.07.2020 08:09:38 Michał Ułański Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
28.07.2020 08:07:49 Michał Ułański Dodany załącznik Pełna treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie
28.07.2020 08:07:20 Michał Ułański Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
28.07.2020 08:00:38 Michał Ułański Dodany załącznik Pełna treść protokołu do artykułu NR XX/20 z dnia 26 czerwca 2020 r.
28.07.2020 08:00:11 Michał Ułański Dodany nowy artykuł NR XX/20 z dnia 26 czerwca 2020 r.
28.07.2020 07:57:38 Michał Ułański Dodany załącznik Pełna treść protokołu do artykułu NR XIX/20 z dnia 28 maja 2020 r.
28.07.2020 07:55:40 Michał Ułański Dodany nowy artykuł NR XIX/20 z dnia 28 maja 2020 r.
28.07.2020 07:55:03 Michał Ułański Dodany załącznik Pełna treść protokołu do artykułu NR XVIII/20 z dnia 6 maja 2020 r.
28.07.2020 07:54:25 Michał Ułański Edytowano artykuł NR XV/20 z dnia 14 stycznia 2020 r.
28.07.2020 07:54:17 Michał Ułański Edytowano artykuł NR XVI/20 z dnia 27 lutego 2020 r.
28.07.2020 07:50:11 Michał Ułański Dodany nowy artykuł NR XVIII/20 z dnia 6 maja 2020 r.
28.07.2020 07:48:17 Michał Ułański Dodany załącznik Pełna treść protokołu do artykułu NR XVI/20 z dnia 27 lutego 2020 r.
28.07.2020 07:47:56 Michał Ułański Dodany nowy artykuł NR XVI/20 z dnia 27 lutego 2020 r.
28.07.2020 07:43:26 Michał Ułański Dodany załącznik Pełna treść protokołu do artykułu NR XV/20 z dnia 14 stycznia 2020 r.
28.07.2020 07:41:54 Michał Ułański Edytowano artykuł NR XV/20 z dnia 14 stycznia 2020 r.
28.07.2020 07:41:35 Michał Ułański Dodany nowy artykuł NR XV/20 z dnia 14 stycznia 2020 r.
28.07.2020 07:26:58 Michał Ułański Dodany załącznik Pełna treść protokołu do artykułu NR XIV/19 z dnia 27 grudnia 2019 r.
28.07.2020 07:26:44 Michał Ułański Usunięty załącznik z artykułu NR XIV/19 z dnia 27 grudnia 2019 r.
bip_menu_bottom