bip_menu_top
print

2011-01-25 08:48:18

Zarządzenie Wójta Gminy Sędziejowice w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego


ZARZĄDZENIE NR 26 /11
WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE
z dnia 25 stycznia 2011 r.
w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego

 
Na podstawie art. 31 a  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz.1591,  z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806,  z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1586, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r.  Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 81 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz.2255, z 2006 r. Nr 170, poz.1217, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz.1238, Nr 181, poz.1286, Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 44, poz. 253, Nr 96, poz.620, Nr 182, poz.1228)  w związku ze stałą poprawą sytuacji powodziowej na obszarze gminy Sędziejowice i systematycznym zmniejszaniem się stanu wody w rzece Grabi oraz korzystną prognozą pogody na najbliższy okres


zarządzam, co następuje:

§ 1. Odwołuję od  dnia  25 stycznia 2011 roku o godz.10.00 alarm przeciwpowodziowy na obszarze Gminy Sędziejowice, wprowadzony Zarządzeniem Nr 23/11 Wójta Gminy Sędziejowice z dnia  14 stycznia 2011 roku w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego.

 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Urzędzie Gminy Sędziejowice i rozplakatowaniu na tablicach w sołectwach.
Wójt
Jerzy Kotarski

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Odwołanie.jpg Treść zarządzenia 2011-01-25 08:54:01 Matuszkiewicz Dariusz

Informacje o artykule

Autor: Krzysztof Hadrysiak
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 25.01.2011 07:48
Data ostatniej modyfikacji: 25.01.2011 07:54
Liczba wyświetleń: 9780

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Odwołanie 25.01.2011 07:48 Dariusz Matuszkiewicz
print

2011-01-14 15:22:31

Alarm przeciwpowodziowy.


KOMUNIKAT - alarmu przeciwpowodziowego.

W związku ze wzrostem stanu wody na rzece Grabi wprowadza się alarm powodziowy na terenie gminy Sędziejowice zgodnie z zarządzeniem nr 23/11 Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 14 stycznia 2011 roku.Przypadki bezpośredniego zagrożenia należy zgłaszać do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łasku - nr tel. alarmowego 998.

Pełna treść zarządzenia nr 23/11 dostępna w załączniku.

Wójt Gminy

Jerzy Kotarski

Stan alarmowy na wodowskazie w Grabnie wynosi 240 cm, a odczyty na wodowskazie wynoszą:

Lp. Data Godzina Stan wody w cm.
1.

14-01-2011

12:00 280
2.

14-01-2011

10:00 280
3.

14-01-2011

08:00 279
4.

14-01-2011

06:00 279

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik alarm_przeciwpowodziowy_zarzadzenie_23_11.jpg Alarm przeciwpowodziowy - Zarzadzenie 23/11 2011-01-14 15:23:35 Kidawski Marek

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Sędziejowice
Zredagował(a): Michał Ułański
Data powstania: 14.01.2011 14:22
Data ostatniej modyfikacji: 14.01.2011 14:24
Liczba wyświetleń: 9690

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Alarm przeciwpowodziowy. 14.01.2011 14:24 Marek Kidawski
2 Alarm przeciwpowodziowy. 14.01.2011 14:23 Michał Ułański
bip_menu_bottom