bip_menu_top

2019-08-16 16:38:44

Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza Wyborczego w Łodzi II z 16 sierpnia 2019 r.


w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. więcej...

2019-08-13 15:37:35

ZARZĄDZENIE NR 67/19 WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 13 sierpnia 2019 r.


w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Sędziejowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. więcej...

2019-08-13 10:29:54

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Łodzi I i w Łodzi II


o propozycji zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych, w tym siedzib lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. więcej...

2019-08-13 10:17:45

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r.


o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskieji do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. więcej...

2019-08-13 10:08:33

Postanowienie Prezydenta RP z dnia 6 sierpnia 2019 r.


w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. więcej...

bip_menu_bottom