bip_menu_top

2020-03-12 11:56:27

Sprawozdania - IV kwartał 2019


Sprawozdania finansowe za IV kwartał 2019r. jednostki samorządu terytorialnego Gminy Sędziejowice. więcej...

2019-12-06 10:36:28

Sprawozdania - III kwartał 2019


sprawozdania finansowe za III kwartał 2019r.jednostki samorządu terytorialnego Gminy Sędziejowice. więcej...

2019-09-10 11:31:13

Sprawozdania - II kwartał 2019


sprawozdania finansowe jednostki samorządu terytorialnego Gminy Sędziejowice. więcej...

bip_menu_bottom