powrót na stronę graficzną
Urząd Gminy Sędziejowice
skocz do góry skocz do góry skocz do góry skocz do góry skocz do góry

2019-02-13 13:43:04

Obwieszczenie o wynikach konsultacji społecznych i przedmiocie zaopiniowania projektów statutów sołectw.


w sprawie podania do publicznej wiadomości wyników konsultacji społecznych projektów statutów sołectw połozonych na terenie gminy Sędziejowice. więcej...

2019-02-13 13:34:50

Konsultacje społeczne w przedmiocie zaopiniowania projektów statutów sołectw położonych na terenie gminy Sędziejowice.


Wójt Gminy Sędziejowice zaprasza mieszkańców poszczególnych sołectw położonych na terenie gminy Sędziejowice do udziału w konsultacjach społecznych w przedmiocie zaopiniowania projektów statutów sołectw Gminy Sędziejowice. więcej...

2019-01-28 13:07:21

ZARZĄDZENIE NR 13/19 WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania projektów statutów sołectw położonych na terenie gminy Sędziejowice więcej...

2019-01-23 13:50:12

UCHWAŁA NR III/30/18 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 grudnia 2018 r.


w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Sędziejowice więcej...