bip_menu_top
print

2020-01-22 16:33:56

Informacja KBW w Łodzi - formularze do pobrania


w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sędziejowice, w okręgu wyborczym nr 13, zarządzone na dzień 29 marca 2020 r.

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sędziejowice w okręgu wyborczym nr 13, zarządzone na dzień 29 marca 2020 r. >>>> więcej

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych oraz terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzania wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w toku kadencji w latach 2018-2023 >>>> więcej

Formularze do pobrania - utworzenie komitetu wyborczego / zgłaszanie kandydatów do  terytorialnej / obwodowych komisji wyborczych  >>>> więcej

Informacje o artykule

Autor: Komisarz Wyborczy w Łodzi II
Zredagował(a): Marek Kidawski
Data powstania: 22.01.2020 15:33
Data ostatniej modyfikacji: 22.01.2020 15:35
Liczba wyświetleń: 634

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Informacja KBW w Łodzi - formularze do pobrania 22.01.2020 15:34 Marek Kidawski
2 nformacja KBW w Łodzi - formularze do pobrania 22.01.2020 15:33 Marek Kidawski
bip_menu_bottom