bip_menu_top
print

2018-12-04 15:26:54

projekt uchwały 5


w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok"

Informacje o artykule

Autor: Monika Aleksandrowicz
Zredagował(a): Adam Świerczyński
Data powstania: 04.12.2018 14:26
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1472

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom