bip_menu_top
print

2018-10-24 09:12:27

Budowie farmy fotowoltaicznej „OSINY III”


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej „OSINY III” o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obszarze dz. ew. nr 62, obręb Osiny, Gmina Sędziejowice”

1. W dniu 21.05.2018 r. firma HPEND Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 65A, 65-865 Bydgoszcz złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej „OSINY III” o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obszarze dz. ew. nr 62, obręb Osiny, Gmina Sędziejowice”.

2. Wójt Gminy Sędziejowice zwrócił się w dniu 28.05.2018 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i w przypadku stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania o ustalenie zakresu raportu.

3. W dniu 19.06.2018 r. Państwowy Powiatowy Inspektor sanitarny pismem znak: PPIS.ZNS.460.11.2018 r. orzekł brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

4. W dniu 29 czerwca 2018 r. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu pismem znak: PO.ZZŚ.5.435.219.2018.JW wydał opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

5. W dniu 17.07.2018 r. pismem nr WOOŚ-I.4220.367.2018.TWo.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

6. W dniu 31.08.2018 r. Wójt Gminy Sędziejowice postanowieniem RW.I.6220.4.2018 stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

7. W dniu 11.10.2018 r. Wójt Gminy Sędziejowice wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej „OSINY III” o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obszarze dz. ew. nr 62, obręb Osiny, Gmina Sędziejowice”.


Z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku oraz opinią Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Sędziejowice p. 9-10 w godzinach pracy urzędu.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Marek Kidawski
Data powstania: 24.10.2018 08:12
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1635

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom