bip_menu_top

Artykuł archiwalny

print

2018-10-17 09:40:29

Informacja o wydaniu decyzji: "OSINY I" o środowiskowych uwarunkowaniach.


Zawiadamiam o wydaniu w dniu 11.10.2018r. decyzji znak: RW.I.6220.2.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięci pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „OSINY I”

RW.I.6220.2.2018                                                                                                                                                         Sędziejowice, dn. 11.10.2018 r.

 

INFORMACJA

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM

o wydaniu w dniu 11.10.2018 r. decyzji znak: RW.I.6220.2.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej „OSINY I” o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obszarze dz. ew. nr 40 obręb Osiny, Gmina Sędziejowice”.

 

Informacje o artykule

Autor: Aleksandra Ulas
Zredagował(a): Marek Kidawski
Data powstania: 17.10.2018 08:40
Data ostatniej modyfikacji: 17.10.2018 08:42
Liczba wyświetleń: 1010

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom