bip_menu_top
print

2017-05-12 09:12:15

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:. „Przebudowie drogi powiatowej nr 2304 E Czestków-Pruszków: Etap I – odcinek o długości 2,4 km w miejscowości Czestków B gmina Buczek; Etap II -odcinek o długości 2,7 km w miejscowości Pruszków, gmina Sędziejowice”.


1. W dniu 24.04.2017 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Łasku ul. M. Konopnickiej 21 98-100 Łask, reprezentowany przez Tomasza Zakrzewskiego Pracownia Usług Projektowo Budowlanych Tomex ul. Kmicica 21/15 92-433 Łódź złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Przebudowa drogi powiatowej nr 2304 E Czestków-Pruszków: Etap I – odcinek o długości 2,4 km w miejscowości Czestków B gmina Buczek; Etap II -odcinek o długości 2,7 km w miejscowości Pruszków, gmina Sędziejowice”.

2. Wójt Gminy Sędziejowice zwrócił się w dniu 24.04.2017 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i w przypadku stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania o ustalenie zakresu raportu.

3.W dniu 11.05.2017 r. Państwowy Powiatowy Inspektor sanitarny pismem PPIS.ZNS.460.6.2017 r. orzekł brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

4. W dniu 09.06.2017 r. pismem nr WOOŚ-I.4240.21.2017. MWo Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał opinię, że dla przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

5.W dniu 20.06.2017 r. Wójt Gminy Sędziejowice postanowieniem RW.II.6220.1.2017 stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 12.07.2017 r. Wójt Gminy Sędziejowice wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „„Przebudowie drogi powiatowej nr 2304 E Czestków-Pruszków: Etap I – odcinek o długości 2,4 km w miejscowości Czestków B gmina Buczek; Etap II -odcinek o długości 2,7 km w miejscowości Pruszków, gmina Sędziejowice”.

Z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Sędziejowice p. 9-10 w godzinach pracy urzędu.

Informacje o artykule

Autor: kierownik Ref. RiRW
Zredagował(a): Wiktor Komorowski
Data powstania: 12.05.2017 08:12
Data ostatniej modyfikacji: 14.07.2017 11:07
Liczba wyświetleń: 2127

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:. „Przebudowie drogi powiatowej nr 2304 E Czestków-Pruszków: Etap I – odcinek o długości 2,4 km w miejscowości Czestków B gmina Buczek; Etap II -odcinek o długości 2,7 km w miejscowości Pruszków, gmina Sędziejowice”. 14.07.2017 11:06 Marek Kidawski
2 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:. „Przebudowie drogi powiatowej nr 2304 E Czestków-Pruszków: Etap I – odcinek o długości 2,4 km w miejscowości Czestków B gmina Buczek; Etap II -odcinek o długości 2,7 km w miejscowości Pruszków, gmina Sędziejowice”. 12.05.2017 08:12 Wiktor Komorowski
bip_menu_bottom