bip_menu_top

Artykuł archiwalny

print

2016-03-07 13:54:47

Komunikat dotyczący ujemnych skutków przezimowania wymarznięć upraw polowych


Wójt Gminy Sędziejowice informuje, że w okresie zimowym 2015/2016 r. w wojewodztwie łodzkim przeprowadzona wstępna ocena stanu przezimowania głównych upraw polowych w Polsce (wg. stanu na dzień 11 lutego 2016 r.) przez Insfytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach wskazuje, że uszkodzenia mrozowe sięgają średnio około 10 % powierzchni zboż w kraju. Na terenie Gminy Sędziejowice złe przezimowanie i uszkodzenia mrozowe dotyczą szczególnie upraw rzepaku oraz jęczmienia ozimego.


Zgodnie z obowiązującymi w rolnictwie procedurami, szkody w oziminach mogą byc szacowane dopiero po rozpoczęciu okresu wegetacji.

Aby wyjść naprzeciw rolnikom zmuszonych do przesiewów upraw ozimych, zainteresowanych uzyskaniem pomocy państwa w zakresie kredytu preferencyjnego na odtworzenie produkcji w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych informuję, ze w Urzędzie Gminy Sędziejowice już można składać wnioski o lustrację upraw dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania.

Na wniosek rolnika komisja dokona oględzin, sporządzi notatkę lub (uproszczony) protokół z lustracji, co przyspieszy dalsze (ewentualnie)
wdrażanie procedury.

Informacje o artykule

Autor: Jerzy Kotarski
Zredagował(a): Marek Kidawski
Data powstania: 07.03.2016 12:54
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2029

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom