bip_menu_top
print

2015-10-26 10:29:30

Informacja


Organizator zgromadzenia na terenie gminy Sędziejowice, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. poz. 1485), zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, podając:

  1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nie posiadającej numeruPESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim,
  2. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia,
  3. ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakciezgromadzenia.

Powyższe zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia przyjmuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

 na numer telefaksu: 42 664 14 01

 lub e-mail: wczk@lodz.uw.gov.pl

 

Informacje o artykule

Autor: Bogdan Grącki
Zredagował(a): Marek Kidawski
Data powstania: 26.10.2015 09:29
Data ostatniej modyfikacji: 26.10.2015 09:32
Liczba wyświetleń: 2667

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Informacja 26.10.2015 09:32 Marek Kidawski
2 Informacja 26.10.2015 09:30 Marek Kidawski
3 Informacja 26.10.2015 09:30 Marek Kidawski
4 Informacja 26.10.2015 09:30 Marek Kidawski
5 Informacja 26.10.2015 09:29 Marek Kidawski
bip_menu_bottom