bip_menu_top
print

2015-09-28 11:21:28

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Pruszków.


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 481 na odcinku przejścia przez Pruszków tj. od ok. km 7+700 do ok. km 9+437”.

  1. W dniu 17 marca 2015 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 na odcinku przejścia przez Pruszków tj. od ok. km 7+700 do ok. km 9+437”.

  2. Wójt Gminy Sędziejowice zwrócił się w dniu 01.04.2015 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Inspektora Sanitarnego w Łasku z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i w przypadku stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania o ustalenie zakresu raportu.

  3. W dniu 14.04.2015 r. pismem nr WOOS-I.4240.192.2015.MP Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wezwał inwestora – Zarząd Dróg Wojewódzkichw Łodzi do uzupełnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

  4. W dniu 20.04.2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem PPIS.ZNS.460.9.2015 orzekł brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

  5. W dniu 22.05.2015 r. pismem nr WOOS-I.4240.192.2015.MP.3 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał opinię, że dla przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

  6. W dniu 27.05.2015 r. Wójt Gminy Sędziejowice postanowieniem RW.I.6220.2.2015 stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

  7. W dniu 06.07.2015 r. Wójt Gminy Sędziejowice wydał decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 na odcinku przejścia przez Pruszków tj. od ok. km 7+700 do ok. km 9+437”. Przedsięwzięcie realizowane będzie w miejscowości Pruszków gm. Sędziejowice.

Z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Sędziejowice p. 9-10 w godzinach pracy urzędu.

Informacje o artykule

Autor: Aleksandra Ulas
Zredagował(a): Adam Świerczyński
Data powstania: 28.09.2015 10:21
Data ostatniej modyfikacji: 28.09.2015 10:22
Liczba wyświetleń: 2340

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Pruszków. 28.09.2015 10:22 Adam Świerczyński
2 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Pruszków. 28.09.2015 10:21 Adam Świerczyński
bip_menu_bottom