bip_menu_top
print

2015-07-14 16:18:15

Zapytanie ofertowe


Gmina Sędziejowice zaprasza do złożenia oferty: w ramach projektu "Sędziejowickie przedszkolaki naszą dumą" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

 1. Przedmiot zamówienia:

Zakup wyposażenia zapewniającego dostosowanie toalet do potrzeb dzieci oraz personelu wraz z dostawą do siedziby zamawiającego, obejmujący niżej wymienione pozycje:

 • Podajnik na mydło w płynie dla dzieci - 1 szt.

 • Podajnik na papier toaletowy w rolkach, zamykany na klucz, dla dzieci – 1 szt.

 • Podajnik na ręcznik papierowy w rolkach dla dzieci – 1 szt.

 • Lustro w kształcie Słońca, Ø 40cm, z bezpiecznej pleksy, dla dzieci – 1 szt.

 • Elektryczna suszarka do rąk dla dzieci – 1 szt.

 • Lustro wym. 50x60 cm dla personelu – 1 szt.

 • Podajnik na mydło w płynie dla personelu - 1 szt.

 • Podajnik na papier toaletowy w rolkach, zamykany na klucz, dla personelu – 1 szt.

 • Podajnik na ręcznik papierowy w rolkach dla personelu – 1 szt.

 

 1. Termin realizacji zamówienia:

31.07.2015r.

 

Pełna treść w załączeniu (...)

 

 

 

 

 

 

 

Protokół z przeprowadzonego postępowania zamówienia poniżej 30 tys. Euro na zadanie pn. ,,Zakup i dostawa wyposażenia zapewniającego dostosowanie toalet do potrzeb dzieci i personelu’’ spisany w dniu 22 lipca 2015 r.

 

Do upływu ustalonego terminu składania ofert, tj. do dnia 21 lipca 2015 r. do godz. 15:30, złożono 1 ofertę przez firmę:

Biuro Inżynieryjne ”DOT”, Tomasz Dubiecki, ul. Lubomira 29 A, 62 - 090 Mrowino,

która proponuje wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 1722 zł brutto.

Oferta niniejszego wykonawcy przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowania zamówienia. W związku z powyższym oferta zostaje odrzucona, a postępowanie unieważnione.

 

Wójt

Jerzy Kotarski

 

 

 

 

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik oferta.doc Druk oferty w formacie DOC 2015-07-14 16:19:32 Kidawski Marek
załącznik oferta.odt Druk oferty w formacie ODT 2015-07-14 16:19:19 Kidawski Marek
załącznik zapytanie ofertowe.pdf Pełna treść zapytania ofertowego 2015-07-14 16:18:46 Kidawski Marek

Informacje o artykule

Autor: Justyna Kijańska
Zredagował(a): Marek Kidawski
Data powstania: 14.07.2015 15:18
Data ostatniej modyfikacji: 22.07.2015 13:53
Liczba wyświetleń: 2247

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Zapytanie ofertowe 14.07.2015 15:19 Marek Kidawski
bip_menu_bottom