bip_menu_top
print

2015-01-30 11:32:12

NR V/25/15 z dnia 28 stycznia 2015 r.


w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Sędziejowice do projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik V.25.15.pdf treść uchwały 2015-01-30 11:34:17 Komorowski Wiktor

Informacje o artykule

Autor: Sekretarz Gminy
Zredagował(a): Wiktor Komorowski
Data powstania: 30.01.2015 10:32
Data ostatniej modyfikacji: 30.01.2015 10:34
Liczba wyświetleń: 1919

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom