bip_menu_top
print

2014-09-02 14:38:23

NR 312/14 z dnia 28 sierpnia 2014 r.


w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sędziejowice, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sędziejowice, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za I półrocze 2014 r.

Informacje o artykule

Autor: Skarbnik Gminy
Zredagował(a): Wiktor Komorowski
Data powstania: 02.09.2014 13:38
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2448

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom