bip_menu_top
print

2014-07-02 15:02:06

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Kozuby dz. nr 428 i 429


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:. „ Budowie 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami w bryle budynku wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej na działkach nr 428 i 429 w miejscowości Kozuby gmina Sędziejowice”.

1. W dniu 11.04.2014 r. ARCHITEKT Piotr Kaczmarek ul. Łaska 21/5 98-220 Zduńska Wola - pełnomocnik państwa Anny i Łukasza Masłowskich złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„ Budowa 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami w bryle budynku wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej na działkach nr 428 i 429 w miejscowości Kozuby gmina Sędziejowice".

2. Wójt Gminy Sędziejowice zwrócił się w dniu 14.04.2014 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i w przypadku stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania o ustalenie zakresu raportu.

3.  W dniu  28.04.2014 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem PPIS.ZNS.460.18.2014  orzekł o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

4.W dniu 29.04.2014 r. pismem nr  WOOŚ.I.4240.147.2014.JK  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

5. W dniu 08.05.2014 r. Wójt Gminy Sędziejowice postanowieniem RW.I. 6220.3.2014 stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu.

6. W dniu 23.05.2014r. Wójt Gminy Sędziejowice postanowieniem RW.I.6220.3.2014 zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

7. W dniu 11.08.2014 r. Wójt Gminy Sędziejowice postanowieniem RW.I. 6220.3.2014 podjął postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

8. W dniu 12.08.2014 r. pismem nr RW.I. 6220.3.2014 Wójt Gminy Sędziejowice zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku o wyrażenie opinii w sprawie wydania decyzji środowiskowej oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

Informacje o artykule

Autor: Renata Ceglarek
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 02.07.2014 14:02
Data ostatniej modyfikacji: 23.10.2014 10:11
Liczba wyświetleń: 2965

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Kozuby dz. nr 428 i 429 02.07.2014 14:02 Dariusz Matuszkiewicz
bip_menu_bottom