bip_menu_top
print

2014-07-02 14:59:47

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Gmina Sędziejowice (działki nr 129, 391, 416, 82, 139, 187, 140, 254)


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:. „Przebudowie drogi gminnej nr 10355 E Kamostek – Sędziejowice – Kozuby na odcinku od km 0 + 000 do km 1 + 840, Gmina Sędziejowice (działki nr 129, 391, 416, 82, 139, 187, 140, 254)”.

1. W dniu 07.04.2014 r. Gmina Sędziejowice ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

Przebudowa drogi gminnej nr 10355 E Kamostek - Sędziejowice - Kozuby na odcinku od km 0 + 000 do km 1 + 840, Gmina Sędziejowice (działki nr 129, 391, 416, 82, 139, 187, 140, 254)".

2. Wójt Gminy Sędziejowice zwrócił się w dniu 07.04.2014 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i w przypadku stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania o ustalenie zakresu raportu.

3.  W dniu  17.04.2014 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem PPIS.ZNS.460.14.2014  orzekł brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

4. W dniu 15.04.2014 r., sygn. WOOŚ.4240.115.2014.MG wydał opinię że dla przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

5. W dniu 25.04.2014 r. Wójt Gminy Sędziejowice postanowieniem RW.I. 6220.2.2014 stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

6.W dniu 02.06.2014 r. Wójt Gminy Sędziejowice wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej nr 10355 E Kamostek - Sędziejowice - Kozuby na odcinku od km 0 + 000 do km 1 + 840, Gmina Sędziejowice (działki nr 129, 391, 416, 82, 139, 187, 140, 254)".

Informacje o artykule

Autor: Renata Ceglarek
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 02.07.2014 13:59
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2790

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom