bip_menu_top
print

2014-04-11 08:00:56

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Kozuby Stare i Nowe, działki nr 585/9 i 585/6


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:. „Budowie budynku produkcyjno-magazynowego i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na budynek przemysłowy na działkach nr ewid. 585/9 i 585/6 obręb Kozuby Stare i Nowe gmina Sędziejowice”. Oba budynki będą służyły istniejącemu zakładowi dziewiarskiemu.

1. W dniu 06.02.2014 r. „LAMA" Sp. z o.o. sp. k. Wola Wężykowa 49a 98-160 Sędziejowice złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:Budowa budynku produkcyjno-magazynowego i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na budynek przemysłowy na działkach nr ewid. 585/9 i 585/6 obręb Kozuby Stare i Nowe gmina Sędziejowice". Oba budynki będą służyły istniejącemu zakładowi dziewiarskiemu.

2. Wójt Gminy Sędziejowice zwrócił się w dniu 11.02.2014 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i w przypadku stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania o ustalenie zakresu raportu.

3.  W dniu  27.02.2014 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem PPIS.ZNS.460.7.2014 orzekł brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

4. W dniu 10.03.2014 r., sygn. WOOŚ.4240.120.2014.EG wydał opinię że dla przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

5. W dniu 28.03.2014 r. Wójt Gminy Sędziejowice postanowieniem RW.I. 6220.1.2014 stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 
6. W dniu 05.05.2014 r. Wójt Gminy Sędziejowice wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:Budowie budynku produkcyjno-magazynowego i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na budynek przemysłowy na działkach nr ewid. 585/9 i 585/6 obręb Kozuby Stare i Nowe gmina Sędziejowice". Oba budynki będą służyły istniejącemu zakładowi dziewiarskiemu.

Informacje o artykule

Autor: Renata Ceglarek
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 11.04.2014 07:00
Data ostatniej modyfikacji: 02.07.2014 13:55
Liczba wyświetleń: 2963

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Kozuby Stare i Nowe, działki nr 585/9 i 585/6 11.04.2014 07:00 Dariusz Matuszkiewicz
bip_menu_bottom